Hledejte

Papežská Univerzita Gregoriana Papežská Univerzita Gregoriana 

Na Gregoriáně konference "Teologie ve zkoušce synodality"

Ve dnech 27. až 29. dubna se v Římě bude konat mezinárodní konference, kterou pořádá Teologická fakulta Papežské Univerzity Gregoriany ve spolupráci s Generálním sekretariátem synody.

Vaitcan News

"Teologie ve zkoušce synodality" je název mezinárodního kongresu, který ve dnech 27.-29. dubna pořádá Teologická fakulta Papežské univerzity Gregoriana ve spolupráci s Generálním sekretariátem synody, která návrhem na uspořádání mezinárodního kongresu reagovala na výzvu adresovanou celé církvi svolané na synodu.

Povolání k synodalitě

Při pohledu na různé zkušenosti a vize synodality, které vzešly ze synodálních procesů na pěti kontinentech, má kongres v úmyslu prozkoumat předpoklady pro teologii, která si ujasní své povolání k synodalitě, aby bylo možné určit cesty obnovené teologie, a to až do bodu, kdy budou položeny základy pro realizaci synodální metody v teologii.

"Synodalita" a "teologie" mají vlastně mnoho společného," poznamenává otec Philipp G. Renczes SJ, děkan teologické fakulty na Gregoriánské univerzitě. "Oběma je vlastní napětí mezi jejich základním cílem hlásat Ježíše Krista v dnešní církvi podnětným a aktuálním jazykem a pokušením naplnit širokou a teoretickou povahu obou pojmů myšlenkami, které nejsou vždy srozumitelné."

Proces

"Proto," pokračuje otec Renczes, "je důležité, aby se teologie a synodalita setkávaly, naslouchaly si a vstupovaly do přímého dialogu, což ostatně synodální proces od nás všech vyžaduje. Obě strany se totiž mohou od sebe navzájem mnohému naučit. To je to, čeho chce tento kongres, zejména svým skutečně globálním zaměřením, dosáhnout".

Program

Program kongresu rozdělil tři dny tematicky na "Vize a zkušenosti" (27. dubna,  příspěvky přednesou kardinál Mario Grech, C. Theobald, A.-B. Faye, R. Luciani, T. Söding, P.A. Comensoli, M. Eckholt, M. Graulich), "Povolání teologie k synodalitě" (28. dubna, příspěvky přednesou M. Wijlens, O. Rush, R. Repole, C. Hovorun, A. Fumagalli, R. Polak) a "Hledání synodální metody v teologii" (29. dubna, příspěvky přednesou M. Seewald, P. Coda, D. Vitali, A. Birmelé, R.S. Rosenberg).

24. dubna 2023, 12:21