Hledejte

život v zaplavených oblastech Pákistánu život v zaplavených oblastech Pákistánu 

Pákistánští biskupové: Záplavy odnesly lidem domovy, ale nikoli víru

Pákistánští biskupové ze tří diecézí, které byly nejvíce postiženy nedávnými povodněmi, jež v zemi způsobily rozsáhlé škody, tvrdí, že „záplavy zničily domovy, ale nesmetly víru katolíků“.

Před několika dny na mediálním fóru, které sledovala vatikánská agentura Fides, vystoupili arcibiskup Benny Travas z Karáčí, biskup Samson Shukardin z Hajdarábádu (po Karáčí druhé největší město v provincii Sindh) a biskup Khalid Rehmat OFM Cap z Kvéty (hlavní město provincie Balúčistán), kteří uvedli, že „lidé jsou i nadále závislí na mezinárodní pomoci, ale projevují velkorysost, solidarita je dojemná a vzbuzuje velkou naději“.

Pákistánští biskupové znovu vyzvali místní i mezinárodní společenství k větší podpoře lidí postižených povodněmi, kteří nyní akutně potřebují potraviny, léky, hygienické prostředky, moskytiéry, přikrývky, oblečení, stany a nezávadnou pitnou vodu. Po opadnutí záplav bude následovat druhá fáze pomoci, která bude zahrnovat opatření na obnovu zdrojů obživy, zejména zemědělství, obnovu domů, infrastruktury a škol.

„Dnes je scénář stále znepokojivý a bolestivý. Postižení lidé se však drží pudu sebezáchovy a také vnitřní duchovní síly, která člověka vždy vede k životu a dává mu naději do budoucna“, říká arcibiskup Travas a chválí způsob, jakým obyčejní lidé z různých společenských vrstev projevují empatii a velkorysost vůči cizincům.

Solidarita přichází prostřednictvím malých gest: učitelé a všichni zaměstnanci katolických škol v arcidiecézi Karáčí věnovali denní plat na pomoc organizovanou církví, uvedl dále karáčský arcibiskup. Lidé z různých společenských vrstev se hlásí, aby věnovali svůj čas a energii jako dobrovolníci v oblasti humanitární pomoci, poznamenává. „Při pohledu na těžkosti a boj o přežití se může zdát, že je vše beznadějné, nebo že lidé prožívají duchovní vyprahlost. Místo toho můžeme říci, že lidé v této krizi prokazují hlubokou víru v Boha, věří v Prozřetelnost a nacházejí v Bohu skálu, která jim umožňuje jít kupředu a hledět do budoucnosti“, uzavírá biskup Travas.

Biskup Shukardin z Hajdarábádu souhlasí a opakuje, že „navzdory nesnázím, kterým nyní lidé čelí, jsou spiritualita a víra velmi živé. Katolíci pomáhají všem, křesťanům i muslimům, a obracejí se na všechny, kdo v těchto těžkých časech potřebují pomoc“, vysvětluje a upozorňuje na vděčnost, která se ve společnosti vůči katolické církvi za poskytnutou pomoc rozvíjí. Vzhledem k tomu, že 95 % zemědělských pracovníků je v krizi, budou zemědělci po opadnutí záplav potřebovat nová semena a čerstvé rostliny. Katolická Charita již organizuje intervenční programy i v tomto směru.

V hajdarábádské diecézi jsou podle tamního biskupa nejvíce postiženy ženy a děti, kterým se dostává zdravotní péče v katolické nemocnici sv. Alžběty a v několika zdravotních střediscích, která diecéze v této oblasti otevřela.

Život v Balúčistánu byl již dříve poznamenán problémy, jako je chudoba, terorismus, politická nestabilita a nezaměstnanost. Nyní přírodní katastrofy bídu ještě prohlubují, ale „naši lidé, i když jsou chudí po materiální stránce, mají silnou víru, která jim dodává odvahu a naději i v těchto těžkých časech“, poznamenává biskup Khalid Rehmat OFM Cap, apoštolský vikář v Kvétě. Kapucínský biskup upřesňuje, že s blížící se zimou budou vysídlenci brzy potřebovat teplé oblečení, přikrývky a stany, protože „mnozí spí pod širým nebem a podél silnic, protože jejich domovy jsou zničené“.

S podporou pákistánské Charity pokračují v různých diecézích pomocné operace, na kterých usilovně pracují dobrovolníci, kněží, řeholnice, farní komunity a církevní sdružení.

Podle odhadů OSN bylo k 20. září v důsledku katastrofy, která si vyžádala 1 500 obětí na životech, z toho 552 dětí, vysídleno více než 30 milionů lidí. Více než 600 000 lidí nyní našlo útočiště v táborech, které zřídily a provozují různé národní a mezinárodní humanitární agentury.

Zatímco jižní provincie Sindh stále zůstává zaplavená - a odborníci varují, že by mohlo trvat šest měsíců, než voda opadne - panují obavy, že by se mohly rozšířit nemoci a epidemie, což by rovněž způsobilo stav ohrožení zdraví.

23. září 2022, 15:36