Hledejte

Ženy na Haiti tento víkend při obstarávání vody, které je zde nedostatek Ženy na Haiti tento víkend při obstarávání vody, které je zde nedostatek 

Konference haitských řeholníků: Nářek našeho lidu musí být vyslyšen

Ve zprávě zveřejněné před několika dny vyjádřili haitští řeholníci své znepokojení nad situací v karibské zemi, kde chybí základní potraviny a kde dochází k četným rabováním a násilnostem. "Je to vážný okamžik, nacházíme se uprostřed humanitární katastrofy. Je třeba něco udělat, a to co nejdříve."

Benedetta Capelli – Vatican News

Smutek a starost, ale také odhodlání plnit poslání, k němuž jsou zasvěcené osoby povolány. Znovu to zdůraznila Konference haitských řeholníků (CHR) v nótě, která přišla po násilnostech z posledních dnů, k nimž došlo zejména v diecézích Cayes, Gonaïves a Fort-Liberté, přesněji v Ouanaminthe. Některé skupiny lidí se také zaměřily na Caritas, prostory komunity svatého Josefa Zjevení Páně v Pravilu, školu, která přijímá žáky z nejzranitelnějších skupin, ale také na textilní centrum, které začaly provozovat řádové sestry. Seznam nájezdů a vandalismu je dlouhý.

"CHR znovu," píše se v textu, "ze všech sil odsuzuje tyto bezprecedentní a svévolné násilné činy, ať už pocházejí odkudkoli, a požaduje, aby státní orgány převzaly svou odpovědnost a učinily vše pro ochranu životů a majetku." Žádost, která již v minulých týdnech zazněla od haitských biskupů. "Budeme i nadále," ujišťují, "neúnavně pracovat na jejich straně proti bídě, nevědomosti, nejistotě, absurdnímu násilí a ve prospěch sociální spravedlnosti a integrálního rozvoje.

Spolu s těmi nejzranitelnějšími

Řeholníci a řeholnice, nositelé nejrůznějších charismat, znovu potvrzují svou ochotu angažovat se "ve prospěch nejchudších, dětí, mladých lidí, nemocných, uprchlíků, migrantů, navrátilců, opuštěných, zkrátka lidí ve velmi zranitelných situacích, aby "přišlo jeho království" podle poslání, které jsme dostali od Pána". Vyzývá k odpovědnosti, k závazku k mírovému řešení krize, ale také k tomu, aby konference řeholníků a katolických biskupů na celém světě naslouchaly "nářku našeho lidu".

"Náš lid volá po právu na důstojný život. Jejich oprávněné volání musí být vyslyšeno. Je to vážný okamžik, nacházíme se uprostřed humanitární katastrofy. Je třeba něco udělat, a to co nejdříve. Lidé jsou unaveni počítáním svých mrtvých a nemají už na to, aby žili důstojně."

Modleme se

Posilněni nadějí, kterou v sobě nese toto prohlášení, vyzývají řeholníci k modlitbám za Haiti, aby se vyřešila tato bezprecedentní krize, a "aby každý den věnovali hodinu adorace před Nejsvětější svátostí a modlili se a prosili Pána, aby přišel na pomoc svému lidu v nouzi". Včerejší den byl zatím klidnější než násilné demonstrace požadující odstoupení premiéra Ariela Henryho a snížení cen pohonných hmot. Problémem zůstává distribuce pitné vody v celé zemi, zejména v metropolitní oblasti Port-au-Prince.

19. září 2022, 14:00