Hledejte

Poutník na cestě Poutník na cestě 

Itálie se vrátila na poutní stezky, a to více než před pandemií

V Itálii narůstá počet udílených dokladů o absolvování jednotlivých etap pouti, zvyšuje se však i počet samotných tras, které vylepšují svou strukturu a vybavení. Vydavatelství Terre di mezzo ve své výroční zprávě uvádí číselné údaje, které získalo od sdružení a organizací, jež se podílejí na správě devětasedmdesáti italských poutních stezek.

Vatican News

V loňském roce bylo vydáno 59 538 potvrzení o vykonání pouti (na 49 stezkách; ostatní totiž nevyžadují registraci poutníků ani nevydávají potvrzení) oproti 45 472 v roce 2019. V roce 2020 bylo vydáno 38 624 takovýchto dokladů. Pokud k tomu připočteme skutečnost, že 24 % lidí, kteří se vydají na cestu, nepožádá o potvrzení, můžeme jen v roce 2021 napočítat 80 000 osob v pohybu. A to zejména v letních měsících, které jsou stále nejoblíbenější kvůli pandemii, která i v loňském roce zkrátila období, kdy bylo možné relativně klidně cestovat.

Zvýšil se počet lidí, kteří chodili více než 15 dní (za dva roky z 10 % na 18 %) nebo méně než 5 dní (za dva roky z 10 % na 23 %); 31 % lidí cestovalo samo, 34 % v párech, 8 % ve skupinách 10-30 lidí (často v doprovodu průvodců), 66 % z nich odchází s průvodcem v kapse, 41 % s GPSkou v mobilním telefonu, ale častěji se oba nástroje používají společně.

Pokud se tento trend nezmění, může se rok 2022 překvapivě stát novým rekordním rokem. V Itálii tvoří náboženský cestovní ruch 2,5 % z celkového objevu cestovního ruchu, 70 % poutníků jsou Italové a mezi cizinci jsou 3 z 10 Němci. Není zde nouze o nabídky pro ty, kteří jsou vedeni vírou a chtějí si vyzkoušet pěší turistiku, protože zde existuje množství stezek inspirovaných spiritualitou a charismatem světců a blahoslavených. To je případ Poutní stezky svatého Antonína, která je dlouhá přes 400 kilometrů a vede od Svatyně sv. Antonína v Camposampiero v Benátsku přes baziliku svatého Antonína v Padově až do svatyně La Verna v Toskánsku, přes středoitalský kraj Emilia-Romagna a Apeniny. Velmi inspirativní je také cesta v Apulii po stopách dona Tonina Bella, která má objevit (nebo znovuobjevit) tohoto kněze, který svá slova vždy doprovázel konkrétními a lidskými gesty.

Rok 2022 je také významným rokem pro stezku svatého Benedikta, která slaví prvních 10 let své existence. Její autor Simone Frignani, učitel náboženství na základní škole, odborník na pěší turistiku, cykloturistiku a autor několika průvodců zmíněného nakladatelství Terre di Mezzo, měl před třinácti lety příležitost cestovat po světě a po pouti v Řecku na hoře Athos do míst pravoslavného mnišství se nechal inspirovat k vytvoření stezky, která by šla po stopách svatého Benedikta a umožnila každému ponořit se do benediktinského ducha, „například každodenním prožíváním dimenze ticha“.

„Trvalo tři roky intenzivního kartografického studia“, pokračuje Frignani, „a desítky a desítky průzkumných cest na místa světcova života, než jsme dospěli k dnešní trase, která zahrnuje 16 etap, včetně Nursie, kde se svatý Benedikt narodil, Subiaca, kde položil základy své řehole, a Montecassina, kde prožil poslední roky svého života a založil opatství, které dokázalo vzdorovat a znovu se zrodit navzdory čtyřnásobnému zničení. Existuje také speciální webová stránka, kde najdete spoustu rad“, vysvětluje Frignani, zatímco se chystá do Montecassina (samozřejmě pěšky) a poukazuje na „znovuobjevení méně známé, ale neméně krásné Itálie, schopné přijímat poutníky s laskavostí a pohostinností minulých let, doslova otevírající dveře domovů“.

20. srpna 2022, 16:08