Hledejte

Ilustrační foto: rybolov na jednom z indonéských ostrovů Ilustrační foto: rybolov na jednom z indonéských ostrovů 

Indonéský ostrůvek Flores jako „malý Vatikán“ díky hojnosti řeholních povolání

Maumere (Agentura Fides) - Navzdory dlouhému období pandemie, které jistě omezilo různé sociální, ekonomické a náboženské aktivity, nárůst řeholních povolání na ostrově Flores nijak nepolevil, informuje misionář Luigi Galvani.

Vatican News/Fides

„V těchto prvních měsících pandemického uvolnění na ostrově Flores, nazývaného také „malým Vatikánem“ kvůli počtu řeholních povolání, měl biskup diecéze Maumere, mons. Edwaldus Martinus Sedu, obzvláště mnoho práce se svěcením 46 jáhnů a 16 nových kněží z 15 mužských kongregací přítomných v jeho diecézi“, píše agentuře Fides P. Luigi Galvani z indonéského Maumere.

Mezi tyto kongregace patří rovněž kamiláni, kteří „přispěli“ nejen jedním kněžským svěcením a dvěma jáhny, ale u příležitosti památky svatého Kamila de Lellis, která se slavila 14. července, také deseti časnými sliby, dvěma věčnými sliby, osmnácti obnovami slibů a čtyřmi novici. Je také hezké pomyslet, dodává italský misionář, že v očekávání dalších podobných výsledků se v současné době věnuje filosofickým studiím dalších šedesát mladých mužů.

Po třinácti letech pobytu v Indonésii nyní kamiliáni sklízejí pozitivní výsledky svého formačního nasazení v pastoraci nových povolání. V současné době působí ve třech diecézích se čtyřmi formačními domy pro aspiranty, novice, filosofy a teology a se dvěma sociálními centry, jedním na ostrově Flores a druhým na ostrově Timor, které se staly malými oázami sociálních iniciativ. Otec Galvani mezi nimi vyzdvihuje program Feeding, podporu mladých lidí při studiu a péči o duševně nemocné.

Tato střediska také poskytují ubytování pro několik desítek studentů a jsou místem vzdělávacích seminářů pro různé skupiny. Kromě toho kamiliánští misionáři vykonávají pastorační službu jako kaplani v některých nemocnicích a vesnicích, a stávají se tak „služebníky nemocných“ po vzoru sv. Kamila de Lellis. Na závěr vyslovuje kamiliánský řeholník přání do budoucna: „Určitě se uskuteční další sny o nových pastoračních iniciativách a misijní expanzi do dalších zemí: Pákistánu, Východního Timoru, na Filipíny atd. Sny přece nejsou zakázány?“, ptá se otec Luigi Galvani.

22. července 2022, 16:51