Hledejte

Dýchej Slovo ke slavnosti Nejsvětější Trojice - "Bůh jako flow"

Body k zamyšlení ke slavnosti Nejsvětější Trojice připravil Samuel Prívara SJ

Slova svatého evangelia podle Jana (Jan 16, 12-15)

Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."

 

 

11. června 2022, 18:17