Hledejte

Řeholní sestry ze "Sister project" v Davosu Řeholní sestry ze "Sister project" v Davosu 

"Sister Project": řeholní sestry na Světovém ekonomickém fóru

Na Světovém ekonomickém fóru, které se koná ve Švýcarsku, byl v pondělí 23. května dán dostatečný prostor členkám Sister Project, které se zúčastnily veřejné debaty s ekonomy a odborníky na lidská práva. Svět potřebuje "odvážné lídry", zejména ženy, uvedla sestra Patricia Murrayová z Unie generálních představených (UISG). Mnoho zážitků a svědectví o víře a blízkosti k lidem

Mario Galgano - Davos

"My řeholnice žijeme a pracujeme v blízkosti lidí, zejména těch, kteří jsou na okraji naší společnosti." To řekla sestra Patricia Murrayová během veřejné debaty v pondělí 23. května v Davosu. V centru "Goal 17" mluvila řeholnice za přítomnosti mnoha hostů o současných globálních problémech se zástupci velkých společností, jako je Google nebo Unilever. Podle Murrayové jsou řeholnice konkrétně konfrontovány s "největšími výzvami" ve společnosti. Patří sem oblasti jako zdravotnictví, vzdělávání, podpora migrantů a pomoc obětem obchodování s lidmi. "Usilujeme o strukturální změnu na místní, národní i mezinárodní úrovni, a to s těmi nejzapomenutějšími a nejpřehlíženějšími lidmi a pro ně."

Malá gesta a velké výsledky

Odvážní vůdci mají jasný cíl a vizi, "kterou jako řeholnice čerpáme z naší víry a života zasvěceného pro dobro druhých," potvrdila indická řeholnice sestra Mary John, která davoskému publiku představila konkrétní příklady úspěšných projektů, které iniciovaly řeholnice a které jsou součástí "sesterského projektu". Často se jedná o malá gesta, která však přinesla skvělé výsledky. "Naše vize evangelia znamená, že chceme vytvářet takové podmínky, aby každý člověk mohl žít plnohodnotný a důstojný život," vysvětlila třetí účastnice "Sister project", která vystoupila u kulatého stolu v Davosu, sestra Ruth Pilar del Mora, která také zdůraznila, že sestry nikoho nevylučují. "Neodcházíme," řekla, "když vypuknou konflikty a násilí."

Svědkyně "blízkosti"

Sestra Patricia Murrayová uvedla několik konkrétních příkladů. "Všichni jsme viděli obrázek sestry Ann Rose Nu Tawng klečící před armádou v Myanmaru; mám na mysli také jeptišky na Srí Lance, které chránily lidi protestující proti snižování dodávek elektřiny, benzínu a léků, nebo když jsem se setkala s kolumbijskou jeptiškou Glorií Cecilií Navarezovou poté, co byla propuštěna po pěti letech věznění v Čadu." Jedná se o "mimořádné příklady" odvážných "lídryň", kteří však často žijí vskrytu a v tichosti. "Odvážné vedení," uzavřela sestra Patricia Murrayová, "vyžaduje pokoru, otevřenost novým věcem, přijetí rizika neúspěchu a nutnosti začít znovu."

(pb)

24. května 2022, 11:57