Hledejte

Nový brněnský biskup Pavel Konzbul. Foto: Člověk a Víra Nový brněnský biskup Pavel Konzbul. Foto: Člověk a Víra 

Pavel Konzbul jmenován brněnským biskupem

Svatý otec přijal rezignaci biskupa Vojtěcha Cikrleho a jmenoval biskupem brněnské diecéze biskupa Pavla Konzbula.

Petr Vacík – Vatican News

Papež František  jmenoval novým biskupem brněnské diecéze biskupa Pavla Konzbula.

Biskup Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně-Juliánově.

V roce 1989 absolvoval Fakultu elektrotechnickou na Vysokém učení technickém v Brně. Pracoval na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.

Poté vstoupil do kněžského semináře v Olomouci a po dokončení filozoficko-teologických studií byl 28. června 2003 vysvěcen na kněze a inkardinován do brněnské diecéze.

Byl farním vikářem v Letovicích, Boskovicích a Hustopečích u Brna (2003-2005) a spirituálem Biskupského gymnázia v Brně (2005-2013); farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, kanovníkem Královské kapituly svatého Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze.

Dne 21. května 2016 byl jmenován titulárním biskupem litomyšlským a pomocným biskupem brněnské diecéze.

26. května 2022, 12:00