Hledejte

Vánoční hostina v bazilice... Vánoční hostina v bazilice... 

Vánoce s Komunitou Sant’Egidio

V kostele Santa Maria in Trastevere i na celém světě strávila komunita Sant’Egidio Vánoce s bezdomovci, seniory, rodinami v nesnázích a uprchlíky, kteří přišli prostřednictvím humanitárních koridorů – Snahou je kontaktovat takto během svátků 80 000 lidí v Itálii a 240 000 na různých kontinentech.

Vatican News

Komunita Sant’Egidio nabízí Vánoce jako naději ve svět bez pandemie, ale také bez válek a nerovností, které stále nutí příliš mnoho lidí a rodin žít v nejistotě nebo utíkat ze své země.  Jde tak o poselství, které otevírá budoucnost, navzdory těžkostem současnosti. Tradičně vychází z baziliky Santa Maria in Trastevere v Římě, známého sídla komunity Sant’Egidio, aby pak zahrnulo Itálii i všechny kontinenty.

Naděje tak letos opět ožila v chrámové lodi starobylé baziliky, kde se díky očkování podařilo fyzicky uspořádat tradiční "oběd pro chudé" komunity Sant'Egidio, která chce v těchto svátečních dnech prostřednictvím distribuce a dalších akcí oslovit 80 000 lidí v Itálii a 240 000 lidí ve světě.

Hostina v bazilice...
Hostina v bazilice...

V kostele v Trastevere byly opět slavnostně vyzdobené stoly, i když s nezbytným odstupem a dalšími opatřeními: 150 bezdomovců, Romů, rodin v nesnázích, uprchlíků, kteří přišli humanitárními koridory, tak trochu "shrnují" mnoho chudých, přátel Komunity v průběhu celého roku. Je mezi nimi mnoho těch, kterým se díky pomoci Sant'Egidia podařilo "prorazit" a nyní se připojili k dalším dobrovolníkům všech věkových kategorií, z nichž mnozí jsou mladí lidé.

Zakladatel Sant'Egidio Andrea Riccardi poznamenal: "Je nutné stále zachovávat maximální obezřetnost, abychom chránili zdraví všech. Zároveň však musíme být odvážní, abychom nikoho neopustili." A to nejen v Santa Maria in Trastevere, ale po celé Itálii, a to nejen v rámci obědů, ale také v rámci distribuce, která se dostala opravdu k mnoha lidem.

V bazilice se podává tradiční sváteční menu (lasagne, sekaná, čočka a vánoční cukroví) a k tomu osobní dárky. Na závěr letos zazněl pozdrav faráře dona Marca Gnaviho: "Kéž nás tyto Vánoce ochrání od nákazy virem a umožní růst nákaze naděje, zde v Římě i ve světě." Své pak dodal i starosta města Říma Roberto Gualtieri: "Tento oběd je obrazem toho, jaké by naše město mělo být po celý rok: krásně inkluzivní, výjimečná rodina."

Římský starosta při pozdravu během hostiny v bazilice
Římský starosta při pozdravu během hostiny v bazilice

Krátce předtím byli k oltáři povoláni někteří protagonisté oběda: Grace, která přišla humanitárními koridory z válkou zmítaného západního Kamerunu - všem ukázala růženec darovaný papežem Františkem -, Savera, která přijela z Afghánistánu, Issa, který se po záchraně na moři konečně dočkal bližšího setkání se svou rodinou, Eritrejci osvobození ze zadržovacích táborů v Libyi a mnozí Italové, kteří během pandemie zažili nejtěžší měsíce na ulici.

Tyto Vánoce však neskončily jedním obědem v Santa Maria in Trastevere.  Nadále proníhá kampaň solidarity ve prospěch chudých a slabých. V různých italských městech i v jiných zemích se totiž po celé vánoční období plánují další slavnosti s rozdáváním jídla a dárků.

 

(vac)

28. prosince 2021, 14:24