Hledejte

"Mléčná jeskyně" - Betlém "Mléčná jeskyně" - Betlém 

Kustód Svaté země: Ježíš je světlo, které osvěcuje naši temnotu

Svatá země prožívá další vánoční svátky bez poutníků. Na rodiny, které se obvykle živí cestovním ruchem těžce doléhá bída, říká v rozhovoru pro Vatican News otec Francesco Patton. Přesto i v nejtemnější noci musíme mít na paměti, že pravým světlem je Ježíš, dodal kustód Svaté země .

Vatican News

Ve vánočním poselství z tzv. Mléčné jeskyně, asi sto metrů od bazilik Narození Páně kde se podle tradice Maria zastavila, aby nakrmila Dítě při útěku do Egypta,  františkánský kustód Svaté země připomněl, že  "Boží Syn na sebe vzal lidskou přirozenost za mimořádných okolností. V dalším velmi těžkém roce pro křesťany ve Svaté zemi a tváří v tvář pandemiím a četným pronásledováním po celém světě, odtud přichází poselství naděje.“ Jak dodal, své přání chce vyslat také ke všem dalším rodinám na světě, přinuceným opustit své domovy a vlast kvůli pronásledování ze strany politických režimů, které v dnešním světě ztělesňují Herodovu mentalitu.

Myslím, že z Betléma, ze Svaté země, by mělo zaznít slovo naděje pro všechny rodiny na světě. V předvánočních dnech nám liturgie nabízí velmi staré a krásné antifony. 21. prosince, v nejkratší den v roce, to byla antifona, která vítala narození Ježíše jako zrození Slunce, které přichází, aby osvítilo temnotu a stíny světa.  I v nejtemnější noci musíme mít stále na paměti, že Ježíš, který je pravým světlem, který přišel na svět, aby osvítil každého člověka, osvěcuje také nás, osvěcuje těžkosti, které prožíváme, naše rodiny, naši osobní existenci. Přál bych si, abychom i my mohli čerpat z tohoto plamene, který září v Betlémě, abychom se mohli cítit v srdci o něco útěšněji. Radostné Vánoce!” – přeje kustód Svaté země, otec Francesco Patton.

Situace v Betlémě a okolí je stále vyhrocenější. "Chudoba se zhoršuje, často se divím, jak tito lidé mohou žít dál," říká papežskému rozhlasu bratr Stéphane Milovitch z Kustodie Svaté země, která se věnuje pomoci nejpotřebnějším. Obtížná situace však lidi přiměla, aby si navzájem pomáhali více než obvykle a zvyšuje se vzájemná solidarita. Uzavření země kvůli pandemii má však pro místní věřící ještě jinou stránku: mohou se sejít k bohoslužbách na místech, která obvykle přenechávají poutníkům a turistům.

“Atmosféra je zcela zvláštní, protože zde nejsou žádní poutníci. Doufali jsme, že se vrátí, ale kvůli zdravotní krizi jsou hranice zavřené a nikdo kromě místních obyvatel nemůže do Izraele. Kostely a svatyně jsou prázdné, stejně jako hotely. Je to trochu skličující. Místní církev se však připravuje na Vánoce, místní křesťané jsou přítomni. Loni se na půlnoční mši kvůli pandemické situaci sešlo málo věřících, letos jsou však místní křesťané zváni do baziliky, aby se mimo jiné zúčastnili slavnostního vstupu patriarchy. Za zmínku stojí, že místní křesťané se půlnoční mše v betlémské bazilice obvykle neúčastní, protože chtějí uvolnit místo poutníkům z celého světa. Letos se budou moci účastnit liturgie. Doufáme, že nás nečeká žádné překvapení a že skutečně budou moci přijet.”

(job)

 

24. prosince 2021, 14:41