Hledejte

Ze setkání organizace Talita Kum Ze setkání organizace Talita Kum 

"Talitha Kum", síť proti obchodování s lidmi vyzývá k akci na obranu žen

Na Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách zahajuje světová organizace ženských řeholí, která bojuje proti fenoménu obchodování s lidmi, zejména s ženami, celosvětovou iniciativu "Výzva k akci". Dnes odpoledne promluví kardinál Parolin. Sestra Maria Luisa Puglisi: "My v Talitě Kum podporujeme oběti tím, že jim dáváme najevo, že každý člověk může žít důstojně."

Federico Piana – Vatican News

Církev se opět zastává žen. A to právě na Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, které jsou v posledních letech stále častěji obtěžovány. Řeholnice z celosvětové sítě pro boj proti obchodování s lidmi s názvem Talitha Kum - jde o výraz převzatý z Markova evangelia, který ve starověké aramejštině znamená "Děvče, říkám ti: Vstaň!" - dnes v 15 hodin v Římě představí iniciativu s názvem "Výzva k akci". Cílem této mezinárodní akce, která se bude konat také online, je "přeměnit ekonomiku obchodování s lidmi na ekonomiku péče, která dává všem, zejména ženám, možnost podporovat bezpečné a prosperující komunity", uvádějí organizátoři.

Spravedlnost, láska a porozumění

Spravedlnost pro osoby, které přežily obchodování s lidmi, posílení postavení žen, legální imigrační cesty a ekonomika péče - to jsou klíčová slova výzvy k akci, kterou se bude projekt zabývat dnes odpoledne za přispění konkrétních zkušeností z Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Evropy. Akci zahájí kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Na závěr akce bude přečten a rozeslán dokument, jehož cílem je vytvořit dlouhodobou změnu a odstranit systémy, které umožňují útlak a vykořisťování.

Sestra Puglisi: "Náš závazek je pozváním k evangeliu"

"Talitha Kum díky konkrétním akcím mnoha lidí po celém světě úspěšně sdružuje oběti, aby je podpořila a pomohla jim pochopit, že každá lidská bytost může žít důstojně a plnohodnotně," říká sestra Maria Luisa Puglisi, koordinátorka mezinárodní sítě zasvěceného života proti obchodování s lidmi pro Evropu. "Je to výzva, abychom žili soucit a milosrdenství, kterým nás učí evangelium."

Význam malých kroků

Boj za odstranění násilí páchaného na ženách nepokračuje po celém světě vždy stejným tempem a někdy se zdá, že se vleče. Sestra Puglisi si to uvědomuje, ale ví také, že každý malý krok může být zásadní: "Čeká nás ještě hodně práce," říká, "ale nesmíme ztrácet naději. Na každou malou akci, která světu připomene, že je třeba proti obchodování s lidmi zakročit, můžeme být opravdu hrdí.

 

(vac)

25. listopadu 2021, 10:57