Hledejte

Finanční trhy. Ilustrační foto Finanční trhy. Ilustrační foto 

COMECE: V oblasti financí je nutná zásadní změna

"Služba společnému dobru v době systémových změn" je dokument o etice ve finančním sektoru, který vydala COMECE, Komise biskupských konferencí Evropské unie.

Benedetta Capelli - Vatikán

Dokument o financích, který vypracovala pracovní skupina pod vedením profesora Paula Dembinského, ředitele "Observatoire de la Finance de Genève", a který dnes zveřejnila Komise biskupských konferencí Evropské unie, má za deklarovaný cíl "podnítit diskusi na evropské úrovni o podpoře změn ve finančním sektoru, aby se snížily negativní dopady sociálního napětí a klimatické krize, které narůstají v důsledku probíhající pandemie COVIDu-19".

Společné dobro

"Naší výzvou," říká otec Manuel Barrios Prieto, generální sekretář COMECE, "je postavit péči do středu zájmu a pomáhat společně budovat dobro lidstva." Dodává, že výzva je určena "evropským institucím, členským státům, průmyslovým podnikům a podnikům služeb, univerzitám a občanům". Barrios Prieto zdůrazňuje, že majákem, který je třeba sledovat, je společné dobro. To je "měřítko, podle kterého hodnotíme naše finanční úsilí".

Naléhavé úkoly a výzvy

V této perspektivě a na základě zásad křesťanské sociální nauky je analyzováno několik výzev, které je třeba řešit, jako například zvýšení investic do zemí se středními a nízkými příjmy, které se potýkají s pandemií. "Jedinečná kombinace krátkodobých naléhavých úkolů a dlouhodobých výzev," píše se v textu, "vyžaduje obezřetný dialog, spravedlnost a naslouchání všem zúčastněným stranám". Dokument se zabývá také etickým aspektem úvěrů, dluhů a úroků a prevencí předlužení.

Podpora "péče

Dalším bodem je pozornost, kterou by bankovní a finanční trhy měly věnovat těm nejslabším a zapojit do "léčby" všechny zúčastněné strany. "Je to výzva," píše se v dokumentu, "k překročení efektivních tržních transakcí" a ke změně chování jednotlivců i firem, které zahrnuje zákazníka, dodavatele, životní prostředí a místní komunitu. V neposlední řadě dokument potvrzuje platnost kritérií, jako jsou životní prostředí, sociální oblast a správa a řízení společností), tří hlavních faktorů při měření udržitelnosti odpovědných investic, ale také nastoluje otázku, jak využít úspory. COMECE oznámila, že doporučení uvedená v dokumentu projedná na setkání, která je naplánováno na začátek roku 2022.

(vac)

18. listopadu 2021, 17:49