Hledejte

Kardinál Peter Erdö Kardinál Peter Erdö 

Kardinál Erdö: Eucharistický kongres znamením naděje a obnovy

Bohatý program, včetně liturgie v jazyce evropských Romů, bude doprovázet 52. Mezinárodní eucharistický kongres, který začíná zítra v Budapešti. Předchází mu teologické sympózium, kterého se účastní na tři sta nejen katolických teologů.

Eucharistický kongres vyvrcholí 12. září liturgií celebrovanou papežem Františkem. Papež ji bude slavit po dopoledni plném setkání nejprve s maďarským prezidentem a premiérem, poté s tamní biskupskou konferencí a zástupci Ekumenické rady církví a některých místních židovských obcí. Po skončení bohoslužby se František vydá na Slovensko.

“Po roce a půl pandemie bude toto setkání velkým znamením naděje, otevřenosti a znovuzrození… Papežská bohoslužba bude takzvaným Statio Orbis, tedy mše svatá, která symbolicky shromažďuje a sjednocuje celou Kristovu církev a vyjadřuje naši jednotu,“ říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas kardinál Péter Erdö, ostřihomsko-budapešťský arcibiskup. Kongresu předchází teologické sympozium v Ostřihomi.

 

Je skutečně mezinárodní, účastní se ho asi 300 lidí. Již dvě úvodní přednášky vzbudily velký zájem veřejnosti. Mons. Pierangelo Sequeri hovořil o eucharistii jako zdroji křesťanského života, což je ozvěnou motta kongresu citujícího slova 87. žalmu: Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě (87,7). Kamerunský biskup Joseph-Marie Ndi-Okalla pak hovořil o specifičnosti eucharistické liturgie v Africe, nikoli ovšem o folkloristické úrovni, nýbrž o teologických aspektech, které africká liturgie zvláštním způsobem zdůrazňuje. Bylo to skutečně prohloubení naší víry v eucharistii. Mezi řečníky je také profesor zastupující společenství nekatolických církví v Maďarsku, které jsou součástí Ekumenické rady církví. Vysvětlí jejich teologickou vizi eucharistie. Samozřejmě existují různé polohy: od pravoslaví až po protestantské proudy. Je pro nás velmi užitečné podívat se na tuto širokou škálu postojů.

Mezi zástupci ekumeny nebude na Eucharistickém kongresu v Budapešti chybět ani konstantinopolský patriarcha Bartoloměj. 11. září se zúčastní mše před parlamentem a poté 12. září mše svaté sloužené Svatým otcem. Jak připomíná kardinál Erdö má k Maďarsku blízký vztah. V roce 2000 kanonizoval sv. Štěpána také pro pravoslavnou církev. “Vracíme se ke společným kořenům, kdy křesťanství Východu a Západu bylo ještě jednotné. Bude to také příležitost k modlitbě za jednotu církve,” dodává maďarský kardinál.

V rámci Eucharistického kongresu v Budapešti se bude vůbec poprvé sloužit mše svatá v lovarském dialektu romštiny. Kardiná Erdö k tomu podotýká:

V roce 2008 jsme vydali celou Bibli v lovarském dialektu romštiny, který je nejrozšířenějším jazykem Romů v Evropě. Tento jazyk však neměl liturgické texty. Povzbuzeni papežem Františkem jsme začali připravovat překlad a podařilo se nám dospět ke zralému textu mešního ordinária, které se bude zpívat v tomto jazyce. Hudebníci zkomponovali krásnou hudbu vycházející z tradic romských národů v celé Evropě a vhodnou ke mši. Věříme, že takto bude možné zdůraznit plné společenství s nimi také u oltáře Páně.

(job)

4. září 2021, 15:30