Hledejte

Egerský arcibiskup Csaba Ternyák na eucharistickém kongresu v Budapešti Egerský arcibiskup Csaba Ternyák na eucharistickém kongresu v Budapešti 

Eucharistický kongres mění obraz Maďarska

Maďarská církev se v posledních letech rychle rozvíjí. Ke skutečné duchovní obnově však dochází v duších, nikoli v institucích, zdůrazňuje egerský arcibiskup Ternyák. A předseda maďarského episkopátu, biskup András Veres, doufá, že osobní zážitky mezinárodních účastníků pomohou změnit pokřivenou optiku, s níž je jeho země prezentována v médiích.

Vzhledem k pandemickým potížím s cestováním tvoří naprostou většinu účastníků eucharistické kongresu v Budapešti maďarští obyvatelé. Již z toho je patrné, že se jedná o událost s velkým duchovním potenciálem. Svědectví, konference a především společná modlitba nám pomáhají zůstat při Pánu," řekl Vatikánskému rozhlasu arcibiskup Csaba Ternyák, egerský metropolita.

 My Maďaři chováme k papeži velkou úctou. Tak tomu bylo vždy, už od dob Silvestra II., od něhož náš král Štěpán v roce 1000 přijal korunu. Tímto způsobem papež uznal náš národ a dal mu právo na vlastní státnost. Naše vztahy se Svatým stolcem byly vždy velmi úzké. V papeži vidíme Petra naší doby. Chceme se modlit s papežem Františkem a děkovat Pánu za naši víru a křesťanství v naší zemi.

Egerský metropolita zdůrazňuje, že církev v Maďarsku takovou událost potřebovala. V posledních letech se katolíci mohou pochlubit mnoha úspěchy. Skutečná duchovní obnova se však odehrává v duších, nikoli v institucích. Naším cílem je přiblížit lidem Krista a radost z evangelia," říká arcibiskup Ternyák.

                Jako příklad uvádí, že nepochybným úspěchem církve je intenzivní rozvoj katolického školství. To je možné, protože stát umožňuje rodičům, aby sami rozhodovali o charakteru školy, ve které jejich děti studují. To platí i pro státní instituce. Pokud si většina rodičů přeje, aby školu řídila církev, stát jejich přání respektuje. S převzetím školy souhlasíme pouze v případě, kdy o to požádá alespoň 80 % rodičů. Takto církev převzala 50 státních škol v mé arcidiecézi," dodává arcibiskup Ternyák.

***

Účastníci eucharistického kongresu se podle předsedy místního episkopátu mohou přesvědčit, že pravda o Maďarsku a místní církvi je jiná, než jak ji líčí média. Biskup András Veres je s dosavadním průběhem kongresu spokojen. Zájem samotných Maďarů je větší, než se očekávalo. Zahraniční hosté přiznávají, že se podařilo vytvořit dobrou atmosféru plnou soustředění a modlitby.

Biskup Veres ujišťuje, že ani na mši s papežem nebude nouze o věřící. Poznamenává, že díky přítomnosti delegací ze zahraničí zažívají Maďaři v těchto dnech univerzálnost církve. Na druhou stranu se mění i obraz samotného Maďarska, říká biskup Veres.

"Maďarsko a také maďarská církev procházejí vzhledem k politické a sociální situaci v Evropě velmi těžkým obdobím. Tolikrát jsme zažili tvrdou kritiku, a to neprávem. Ti, kteří sem přijeli a mohli na vlastní oči vidět a slyšet, co se děje v Maďarsku, v církvi, v Budapešti, se mohou přesvědčit, že pravda je zcela jiná. Média neinformují o Maďarsku a církevním životě v této zemi poctivě a pravdivě. Doufáme, že naše svědectví o výrazné péči o křesťanské hodnoty, o děti, rodinu, manželství, a to konkrétním způsobem, nejen slovy, pomůže lidem pochopit, že i nadále hájíme církev, křesťanské, evangelní hodnoty. Doufáme, že tato zkušenost vzbudí alespoň trochu pozitivní dojem z církve a maďarského národa. Doufáme, že naše svědectví ukáže, že po tolika letech ateismu a komunismu církev žije, rozvíjí se, navzdory mnoha obtížím. Potýkáme se totiž se sekularizací i s dalšími problémy, které najdeme také v západních zemích. Existuje však určitý zárodek, část společnosti, která chce žít křesťanským životem v souladu se svou vírou. Doufáme, že tímto svědectvím ukážeme naše hodnoty a přání."

(job)

10. září 2021, 16:02