Hledejte

Představitelé východních církví na Eucharistickém kongresu v Budapešti Představitelé východních církví na Eucharistickém kongresu v Budapešti 

Eucharistický kongres: Ekumeničtí hosté a svědectví východních církví

V Budapešti pokračuje Mezinárodní eucharistický kongres. Účastní se ho několik tisíc lidí z více než 70 zemí světa. Po celý den se v halách Hungexpo konají bohoslužby, workshopy a konference věnované eucharistii.

Setkání má být také příležitostí k seznámení s hnutími a společenstvími působícími v církvi. Jejich zástupci každý den připravují některý z bodů programu. Včera například vedli ranní modlitbu mladí lidé ze společenství Emmanuel, které působí v 80 zemích světa a zahrnuje laiky, zasvěcené osoby a kněze.

Ekumeničtí hosté

Mezi přednášející byli přizváni rovněž ekumeničtí hosté. Metropolita Hilarion, představitel moskevského patriarchy hovořil o chápání eucharistie v pravoslavné církvi. "Víra v reálnou přítomnost Krista v eucharistii spojuje katolíky a pravoslavné věřící navzdory rozporům," poznamenal Hilarion.

Svědectví z krizových situací

Účastníci vyslechli také slova kardinála João Oraniho Tempesty, arcibiskupa Ria de Janeira, známého jako "neprůstřelný kardinál" kvůli mnoha útokům, kterým byl během své služby vystaven. Vyslechli si také svědectví otce Konstantina Szabó, řeckokatolického kněze, který zahájil svou kněžskou formaci v dobách stalinských represí.

Odpoledne jsou vyhrazena workshopům, věnovaným různým aspektům prožívání eucharistie. Jeden z nich, nazvaný "Eucharistie jako zdroj dobra", vedl kamerunský biskup Joseph-Marie Ndi-Okalla, který se podělil o své zkušenosti s úsilím o pokoj a mezináboženskou spolupráci v zemi zmítané konflikty, kde více než 40 % obyvatel žije v extrémní chudobě.

Východní církve poděkovaly Maďarsku za podporu

U příležitosti eucharistického kongresu v Budapešti se koná také setkání představitelů katolických komunit východního obřadu v Evropě. Účastní se ho zástupci 20 církví sui iuris. Zvláštním hostem setkání je patriarcha syrské melchitské církve Youssef Absi. Zástupci východních církví přinášejí na Mezinárodní eucharistický kongres svědectví novodobých mučedníků. V pondělí se rovněž setkali s maďarským prezidentem a premiérem, poděkovali za pomoc, které se křesťanům na Blízkém východě od nich dostává. Hovoří řecký apoštolský exarcha Manuel Nin:

                “Hosté, kteří přijeli z Blízkého východu, nám vyprávějí o svém utrpení, o bolesti způsobené emigrací svých věřících. Jsou to církve, které se na Blízkém východě zrodily a dnes přicházejí o mnoho svých věřících, kteří odcházejí kvůli válce. Přítomnost patriarchy Youssefa má také silný symbolický význam. Je totiž arabskojazyčným křesťanem. My Evropané spontánně ztotožňujeme Araby s muslimy, přitom existují křesťané, kteří od prvních staletí slaví liturgii v arabštině. Jejich přítomnost nás přenáší daleko do minulosti, a přesto je to živá přítomnost. Jsou to křesťané, kteří stále žijí, i když trpí a jsou mučeni. Pro nás v Evropě je to důležité svědectví.”

Maďarsko pociťuje silnou historickou vazbu k papežskému stolci

Nejočekávanější událostí je však nedělní mše za účasti Svatého otce. Říká novinář Márk Aurél Érszegi, který byl za přípravu setkání s papežem zodpovědný.

"Žijeme ve velkém očekávání. Nebylo vůbec samozřejmé, že k nám papež přijede. Všichni jsme velmi rádi, že František přijal pozvání sloužit mši svatou na závěr této mezinárodní akce společně s Maďary, ale i věřícími z jiných zemí. Místem, kde bude papež sloužit mši, je Náměstí hrdinů, kde se stojí památník ilustrující dějiny maďarského národa. Na sloupu nad oltářem je umístěna socha archanděla Gabriela, který drží v rukou dvojitý kříž a korunu, což připomíná, že král Štěpán obdržel korunu z rukou papeže, a Uhry tak měli již od úsvitu svých dějin silnou vazbu ke Svatému stolci. Nelze mluvit o Maďarsku jako o státu, o křesťanském národě, aniž bychom zmínili toto silné pouto."

(job)

8. září 2021, 14:18