Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Církve v Evropě vyzývají Evropskou unii, aby chránila zranitelné lidi v Afghánistánu

Rev. Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), a kard. Jean-Claude Hollerich SJ, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE), vydali ve čtvrtek 2. září společné prohlášení, v němž vyzývají evropské politické představitele, aby projevili lidskost a rozhodně jednali při řešení lidských dramat, která se v současnosti odehrávají v Afghánistánu.

Vzhledem k tomu, že v tomto týdnu probíhají zasedání orgánů EU o Afghánistánu, naléhají evropské církve na všechny politické představitele, aby dokázali, že „hodnoty Evropské unie nejsou planou rétorikou, ale praktickými vůdčími zásadami, které vedou k jednání založenému na etických normách, jež přesahují pouhá politická nebo ekonomická hlediska“.

Církve ve svém společném prohlášení apelují na mezinárodní společenství, aby chránilo osoby, které jsou terčem útlaku a jejichž životy jsou ohroženy, jako jsou ženy, děti, zástupci občanské společnosti, obránci lidských práv, novináři, umělci a příslušníci etnických a sexuálních menšin, stejně jako křesťané a další náboženské komunity. Církve zároveň vybízejí Evropskou unii a její členské státy, aby vedly společné a koordinované solidární úsilí mezinárodního společenství na pomoc Afgháncům prchajícím před násilím a terorem.

„Naléhavě vyzýváme EU, aby se podílela na vytváření humanitárních koridorů, přesídlování a tvorbě dalších bezpečných průchodů, které by uprchlíky přivedly na bezpečná místa mimo Afghánistán. Vyzýváme rovněž členské státy EU, aby Afgháncům, kteří již v EU pobývají, poskytly jistotu pobytu a zastavily snahy o deportaci do Afghánistánu“,  uvádí se v prohlášení. Komise evropských episkopátů a Konference evropských církví společně „odsuzují terorismus ve všech jeho formách a projevech“ a vybízejí věřící, aby v modlitbách pamatovali na oběti nedávných teroristických útoků a jejich rodiny.

(jag)

3. září 2021, 13:55