Hledejte

Mrtvé mandloně leží na otevřeném poli poté, co je farmář odstranil kvůli nedostatku vody na zavlažování, v Huronu v Kalifornii, městě v suchem postiženém Central Valley, 23. července 2021. Mrtvé mandloně leží na otevřeném poli poté, co je farmář odstranil kvůli nedostatku vody na zavlažování, v Huronu v Kalifornii, městě v suchem postiženém Central Valley, 23. července 2021. 

"Volání Země, volání chudých"

Historický závazek k větší udržitelnosti v církvi právě přijali australští biskupové, kteří dnes vydali své výroční prohlášení k sociální spravedlnosti pro rok 2021 s názvem "Volání Země, volání chudých".

Sedmiletá cesta k sedmi cílům Laudato Si' je to, o co usilují členové biskupské konference Austrálie. Motivaci vysvětlil předseda biskupské komise pro sociální spravedlnost, misii a službu monsignor Vincent Long: "Čelíme ekologické krizi a papež František chce, aby celá církev na globální úrovni jednala s větší naléhavostí," řekl. "V Austrálii se ekologickými otázkami již dlouho zabývají zanícení lidé, řeholní instituty, školy a další organizace. Chci jim všem poděkovat a vyzvat celou katolickou komunitu, aby se k nim připojila."

Monsignor Long dále zdůraznil, že "domorodci a obyvatelé ostrovů Torresova průlivu se o zemi starají od nepaměti. My ostatní musíme naslouchat a učit se, jak můžeme společně pečovat o celé stvoření, včetně sebe navzájem, o naše bratry a sestry."

Podle obsahu prohlášení se cíle Laudato Si', které je třeba sledovat, "zaměřují na uvedení encykliky papeže Františka z roku 2015 do praxe, aby se komunity na celém světě staly udržitelnými v duchu integrální ekologie".  Biskupové proto vyzývají katolíky, aby "objevili svátostný charakter stvoření" a rozpoznali Boží přítomnost ve světě a reagovali na ni s úžasem a údivem; vyzývají k "hlubokému obrácení, které se projeví novým způsobem života, a to jak osobního, tak kolektivního".

"Jsme povoláni k novému způsobu myšlení, cítění, chápání a života," uvádějí biskupové v prohlášení. "Doufám, že text 'Volání země, volání chudých' bude podnětem ke stále hlubším a účinnějším křesťanským reakcím na naléhavé volání země a chudých," uzavřel monsignor Long.

Výzva australských biskupů vyzývá rodiny, školy, farnosti, diecéze a další organizace, aby se připojily k biskupům v platformě Laudato Si'. Tato platforma, která je iniciativou vatikánského Úřadu pro podporu integrálního lidského rozvoje, bude shromažďovat nápady pro konkrétní kroky z celého světa, které účastníkům pomohou na jejich cestě. Na vývoji platformy se podílel i Úřad pro sociální spravedlnost Biskupské konference Austrálie. Předseda Long také oznámil nový název úřadu, a to Úřad pro spravedlnost, ekologii a mír, protože, jak říká, "sociální spravedlnost, ekologie a mír jsou neoddělitelné".

 

(VNS - vac)

5. srpna 2021, 10:54