Hledejte

Budoucí salvadorští blahoslavení mučedníci Budoucí salvadorští blahoslavení mučedníci 

Salvadorská církev bude mít čtyři nové blahoslavené

San Salvador. Salvadorská biskupská konference o víkendu oznámila, že papež František povolil beatifikaci otce Rutilia Grandeho SJ a dalších tří mučedníků, která se v této latinskoamerické zemi uskuteční napřesrok, v sobotu 22. ledna. Zvláštním papežským legátem při tomto obřadu bude salvadorský kardinál Gregorio Rosa Chávez, SJ.

Papež František již loni v únoru uvolnil cestu k blahořečení jezuity Rutilia i laiků Manuela Solorzana a Nelsona Lemuse, kteří zemřeli spolu s ním, a uznal mučednictví těchto tří mužů. Jejich beatifikace se však dosud odkládala kvůli pandemii.

Otec Rutilio Grande SJ byl zavražděn 12. března 1977, když jel sloužit mši do salvadorského El Paisnal. Doprovázeli ho dvaasedmdesátiletý laik, otec deseti dětí Manuel Solórzano, a sotva šestnáctiletý Nelson Lemus. Cestou byli přepadeni a jejich auto bylo brutálně rozstříleno, zachránily se pouze další tři děti, které vozem rovněž cestovaly. Rutilio Grande, otec „Tilo“, jak mu lidé říkávali, se narodil 5. července 1928 v El Paisnal. V této oblasti prožil celé své poslání a rozvinul zde své jezuitské povolání. V Salvadoru je známý svým životem zasvěceným těm nejskromnějším lidem v neklidné době této země. Grandeho angažovanost a obrana těch nejchudších byla jeho rozsudkem smrti. Poutalo jej hluboké přátelství s arcibiskupem Romerem, dnes svatým Arnulfem Romerem, který po zprávě o jeho zavraždění prožíval hluboký zármutek a předsedal jeho pohřebním obřadům. Vražda Rutilia Grandeho se pro Romera stala rozhodujícím impulsem k tomu, aby se důsledně postavil na stranu chudých a utlačovaných, ačkoli dříve odmítal politizaci církve, což také později vedlo k jeho mučednické smrti.

Papež František se netají tím, že si vysoce váží obou těchto mučedníků. Při setkání se středoamerickými jezuity (během Světového setkání mládeže v Panamě roku 2018) vyprávěl, že ve svém pokoji uchovává obraz, v němž je zarámován Romerův zakrvácený šat a poznámky k jedné katechezi otce Rutilia. Tito dva muži pro něj ztělesňují prorocký rozměr a svědectví církve, zdůraznil papež, přičemž Rutiliovo mučednictví vedlo k Romerově „konverzi“, vysvětlil. “Poznal jsem Rutilia Grandeho na jednom setkání latinskoamerických jezuitů, avšak nemluvil jsem s ním. Po jeho smrti jsem se o jeho postavu hodně zajímal. Opustil totiž centrum, aby odešel na periferii. Byl to velikán”, prohlásil o salvadorském jezuitovi Petrův nástupce při jiné příležitosti.

Spolu s Grandem, Solorzanem a Lemusem bude v lednu blahořečen také italský kněz a františkánský misionář Cosma Spessotto, OFM. V roce 1980 byl zavražděn ve farním kostele salvadorské obce San Juan Nonualco, kde byl 27 let farářem, když se modlil před hlavním oltářem. V té době byl také jedním z církevních hlasatelů v této středoamerické zemi, kteří veřejně vystupovali proti vládnoucímu vojenskému režimu. Ve své duchovní závěti napsal: „Zemřít jako mučedník by byla milost, kterou si nezasloužím“.

Dokument o beatifikaci otce Rutilia Grandeho, SJ

(jag)

29. srpna 2021, 13:16