Hledejte

Světový den mládeže v Krakově (2016) Světový den mládeže v Krakově (2016) 

Přípravy na Světové dny mládeže ve Fatimě i Polsku

Portugalsko/Polsko. V mariánském poutním místě Fatima se od nynějška mladí lidé budou každou poslední sobotu v měsíci modlit růženec za Světové dny mládeže, které by v roce 2023 měl hostit portugalský Lisabon. První mariánská modlitba se konala minulou sobotu a její organizátoři vyzvali všechny portugalské diecéze, aby se k ní v nadcházejících měsících připojily.

Polskými diecézemi zase v těchto dnech putují symboly Světových dní mládeže – kříž, který mladým lidem daroval papež Jan Pavel II. v dubnu roku 1984, a kopie mariánské ikony Salus Populi Romani, kterou jim tentýž papež svěřil o necelá dvě desetiletí později (2003). Mladí lidé nesou tyto symboly třiadvaceti polskými diecézemi plných dvanáct dní (do 1. září), aby je vzápětí předali svým vrstevníkům ve Španělsku (5.9.-29.10.) a Portugalsku. Do Španělska se pak kříž s mariánskou ikonou navrátí v srpnu příštího roku, v rámci evropské mládežnické pouti Svatojakubského roku.

(jag)

30. srpna 2021, 14:13