Hledejte

Arcibiskup Marian Gołębiewski. Arcibiskup Marian Gołębiewski. 

Polsko: Arcibiskup Gołębiewski byl odsouzen za nedbalost

Příkaz k pokání a modlitbě a zákaz účasti na veřejných oslavách - to jsou rozhodnutí Svatého stolce proti arcibiskupovi Marianu Gołębiewskému, bývalému arcibiskupovi vratislavské arcidiecéze.

Příkaz k pokání a modlitbě a zákaz účasti na veřejných oslavách - to jsou rozhodnutí Svatého stolce proti arcibiskupovi Marianu Gołębiewskému, bývalému arcibiskupovi vratislavské arcidiecéze. Na internetových stránkách arcidiecéze již bylo zveřejněno příslušné sdělení.

Uvádí se v něm, že na základě ustanovení Kodexu kanonického práva a motu proprio papeže Františka "Vos estis lux mundi" vedl Svatý stolec soudní řízení pro zjevnou nedbalost arcibiskupa Mariana Gołębiewského v případech sexuálního zneužívání nezletilých některými kněžími během jeho biskupské služby v diecézi Koszalin-Kolobrzeg (1996-2004) a arcidiecézi Vratislav (2004-2013). Na základě ukončeného vyšetřování mu Svatý stolec uložil "život v pokání a modlitbě a zákaz účasti na veřejných obřadech", a to jak církevních, tak světských. Kromě toho bylo arcibiskupovi Gołębiewskému nařízeno, aby jako pokání zaplatil ze svého soukromého jmění přiměřenou částku Nadaci svatého Josefa na prevenci a doprovázení obětí sexuálního zneužívání.

 

(VNS)

23. srpna 2021, 11:09