Hledejte

Škody způsobené zemětřesením 14. srpna Škody způsobené zemětřesením 14. srpna 

Haiti, církev v terénu pomáhá obětem zemětřesení

Z karibského ostrova apelují kamiliáni na to, aby nebyla opuštěna země na kolenou, která stále zažívá ochromující formy otroctví. Otec Erwan: dnešní mladí lidé jsou stále slabí, ponížení, bez kontaktu se světem. Haiti je opuštěné. Svoboda bez radosti, bez naděje na život nemá cenu, ale katolické společenství nezapomíná na chudé.

Gabriella Ceraso a Antonella Palermo - Vatikán

Počet obětí zemětřesení, které 14. srpna zpustošilo Haiti, vzrostl na nejméně 2 207 mrtvých, 344 pohřešovaných a 12 268 zraněných. Oznámily to místní úřady s vysvětlením, že "nové oběti byly nalezeny na jihu" karibské země. Mezi zeměmi, které vysílají humanitární konvoje, je i Argentina, která na ostrov vyslala kontingent svých "Bílých přileb", které mají na kontě více než 700 humanitárních misí" po celém světě. Ale je to především katolická církev, která se snaží přiblížit těm, kteří již trpí extrémní chudobou, jak vypráví kamilliánský kněz François Erwan:

Působení církve při zajišťování výživy vysídlených osob

"Církev stále odolává a snaží se pomáhat lidem ve farnostech, jak jen může, v hlavním městě i v horách," vysvětluje řeholník. "Je to jediná instituce, která se v této zemi stále drží. Nemáme toho moc, ale najdeme způsob, jak pomoci." Otec Erwan hovoří o závazku, na němž se církev podílí jako komunita: „V naší péči máme asi sto dětí s vážným postižením, které rodiče opustili nebo jim nemohou poskytnout potřebnou péči. Hledáme pro ně náhradní rodiny nebo si je ponecháváme a poskytujeme jim školní vzdělání." V této mimořádné situaci přijímají kamiliáni asi třicet obětí zemětřesení: "V případě potřeby zajišťujeme lidem bezplatnou operaci. Pracujeme také na zajištění přístřeší pro příbuzné." Erwan zdůrazňuje křehkost Haiti, které je "vždy v ohrožení. Šest měsíců v roce máme bouřky. Byl jsem v epicentru zemětřesení, je velmi smutné vidět, jak lidé trpí. Přivezli jsme jim potravinové balíčky. Pytle rýže, těstovin, fazolí, léků. Jeli jsme se čtyřmi auty, náklaďákem, sanitkou, bylo nás dvacet, tři lékaři, sestry, tři kněží. Nemohli jsme se setkat se všemi," řekl, "jeli jsme tam s velkým rizikem, ale jsme rádi, že jsme mohli poskytnout trochu útěchy.

Haiti zotročené ozbrojenými gangy a korupcí

V Mezinárodní den boje proti otroctví, který se slaví 23. srpna a který vznikl před 230 lety na Haiti a v Santo Domingu povstáním bývalých otroků na bavlníkových plantážích, nabývá problematika moderního otroctví zvláštní důležitosti. "Dnes tu máme politické otroctví, ekonomické otroctví, je tu třídní boj. Bohatí nejsou Haiťané, ovládli zemi a udělali vše pro to, aby mladí lidé utekli. Například v zemědělství všechno dovážejí, vytvořili gangy. Dnes jsme v podstatě více otroky než dříve a současné otroctví je vážnější než to minulé," odsoudil otec François. "Mladí lidé jsou dnes stále slabí, ponížení, bez kontaktu se světem. Svoboda bez radosti, bez naděje na život nemá žádnou cenu," pokračuje. "Haiti je opuštěná, zapomenutá země. V této těžké době vyzývám k solidaritě a k milosrdenství vůči těm nejslabším. Existuje všeobecná korupce. Ozbrojené gangy zablokovaly přístup k pomoci. Nemůžeme dále bojovat proti těmto banditům," uzavírá, "lidem, kteří nemají na nohou boty, aby mohli chodit, ale jsou vyzbrojení velmi drahými zbraněmi. Není možnost domáhat se své svobody a důstojnosti."

(Překlad Pavel Banďouch)

24. srpna 2021, 14:14