Hledejte

Účastníci ekologického tábora ( Eco Summer Camp for Young Adults) Účastníci ekologického tábora ( Eco Summer Camp for Young Adults) 

Eco Summer Camp spojuje mladé lidi k podpoře ekologické konverze

Švýcarsko. Valerio Ciriello SJ, jezuita působící v Luzernu, vyzdvihuje význam zapojení mladých lidí do úsilí o ekologickou přeměnu a zdůrazňuje, že právě oni mohou ovlivnit lepší způsob rozvoje a životního stylu pro budoucí generace.

Autor: Benedict Mayaki SJ

Ve světle stále častějších výzev k tomu, aby se společné úsilí zaměřilo na ochranu našeho společného domova v souvislosti s narůstající ekologickou degradací, hurikány, povodněmi a dalšími přírodními katastrofami, dělá "Eco Summer Camp for Young Adults" (Letní ekologický tábor pro mladé dospělé) něco pro to, aby mladé lidi vyzval k tomu, aby za sebe a za budoucí generace přijali zodpovědnost.

Iniciativy, kterou uspořádal Lassalle-Institut ve spolupráci se Švýcarským katolickým postním fondem, Fastenopferem a Centrem pro rozvoj a životní prostředí (CDE), se zúčastnilo více než 40 mladých lidí ve věku 18-35 let. Celá akce se konala od 22. do 28. srpna v Lassalle-Haus ve Švýcarsku.

Odborníci a vědci oživili zasedání zaměřená na rozšíření obzorů účastníků a posílení mezinárodní sítě mladých lidí, kteří přispívají ke skutečné změně v otázkách životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím celostního pojetí, které podporuje mezilidský růst prostřednictvím uvědomělého přístupu, a také prostřednictvím praktických příspěvků.

Jezuita Valerio Ciriello se v rozhovoru pro Vatican News zamýšlel nad prvním ročníkem letního programu a nad významem zapojení mladých lidí do ekologického úsilí. Ciriello působí jako kaplan na univerzitě ve švýcarském Lucernu a zasazuje se o ekologický přechod pro budoucí generace. Letní ekologický tábor pro mladé lidi je jedním z plodů jeho činnosti.

Mladí dospělí pro ekologický přechod

Přestože se všichni mohou zapojit do úsilí o zdravější planetu, Ciriello zdůrazňuje, že program je zaměřen na mladé dospělé, protože mají potenciál být dynamičtí a ovlivňovat vývoj na cestě k ekologickému přechodu. Tím spíše, že právě mladí lidé budou těmi, "kteří budou nejvíce postiženi důsledky klimatických změn a úbytkem biologické rozmanitosti".

Prostřednictvím programů, jako je Ekotábor, pokračuje mladý jezuita, je naděje, že budou "méně ovlivněni životním stylem minulých generací" a možná, že s otevřeností ke změnám mohou mladí lidé ovlivnit lepší způsob rozvoje a životního stylu pro budoucí generace.

V tomto ohledu letní tábor poskytuje mladým lidem z celého světa příležitost spojit se na "hlubší úrovni" - pocítit propojení se zbytkem světa - ale také pěstovat vědomí, které nás posouvá směrem k "bratrštějšímu světu".

"Naše myšlení nás rozděluje, protože každý má svůj vlastní názor," říká jezuita, "ale pocity směřující k bratrštějšímu světu jsou univerzální pro každého z nás a nezáleží na tom, z jakého kulturního, náboženského nebo politického prostředí pocházíte."

Když Ciriello uvažuje o Ekotáboře ve světle encykliky Laudato si' papeže Františka z roku 2015 o péči o náš společný domov, poznamenává, že ačkoli je tento dokument napsán pro katolickou církev, ve skutečnosti je určen všem a vyzývá nás ke společné práci na ochraně naší planety.

"Musíme si uvědomit, že jsme všichni na jedné lodi a sdílíme stejné krátké okamžiky života. Musíme společně převzít odpovědnost za to, že budeme čelit výzvám budoucích generací, a musíme se cítit vzájemně propojeni," říká a zdůrazňuje, že neexistuje žádné křesťanské nebo nevěřící řešení těchto výzev.

Ciriello poznamenává, že v boji proti této velké výzvě lidstva musíme "najít společnou řeč" navzdory rozdílům v náboženství, politických postojích a filozofii.

Postavit člověka do středu

S blížící se konferencí OSN o změně klimatu (COP26), která je naplánována na 1.-12. listopadu ve skotském Glasgow, si jezuita uvědomuje příležitost, kterou bude představovat pro světové lídry, aby přijali pozitivní opatření tváří v tvář naléhavé ekologické krizi.

Ciriello poukazuje zejména na to, že se musí změnit náš základní přístup ke klimatické krizi. Zdůrazňuje, že při ekonomickém rozhodování a v úsilí o ochranu planety musíme "postavit do středu zájmu člověka", na rozdíl od ekonomiky řízené pouze hrubým domácím produktem (HDP), která vyžaduje, abychom ničili ještě více zdrojů.

"Ničení životního prostředí, klimatické změny a další jevy mají jeden velký společný kořen - náš životní styl," říká a trvá na tom, že "náš spotřební přístup se musí radikálně změnit".

Příští letní ekologický tábor pro mladé dospělé se bude konat od 25. srpna do 1. září 2022.

(přeložil a upravil pb)

31. srpna 2021, 13:36