Hledejte

Pouť v Angole Pouť v Angole 

Angola se připravuje na biskupskou synodu: naslouchání a účast

Angolská diecéze Viana minulý měsíc zahájila předsynodální konzultaci ve farnostech, církevních hnutích a komunitách, aby tak upozornila na diecézní synodální shromáždění, které se – jako jedna z etap, vedoucích k vatikánské biskupské synodě na podzim roku 2023 – uskuteční v polovině letošního října.

Komisi a sekretariát, který za tímto účelem angolská diecéze založila, koordinuje dehoniánský misionář Domingos Pestana, který v této africké zemi působí více než 17 let.

„Od generálního sekretariátu biskupské synody jsme obdrželi pokyny, jak všechny misionáře, místní kněze a věřící zapojit do této nové výzvy, kterou nám papež předkládá. Poté se utvořilo předsednictví diecézní synody a diecézní generální sekretariát. Posláním těchto dvou organismů je navštívit všechna farní společenství a hovořit se zodpovědnými představiteli církevních hnutí a sdružení. Vnímáme hluboké souznění s papežem Františkem, který chce do tohoto velikého synodálního procesu zapojit zejména laiky a naslouchat tak celé církvi“, vysvětluje otec Pestana.

Tento misionář, žijící v Angole, potvrzuje kladnou reakci místních věřících, kteří chtějí využít příležitosti ke sdílení svých názorů. Místní katolické společenství se nejvíce zajímá o formaci rodin a mladých lidí. Hustě osídlená diecéze Viana, na předměstí hlavního města Luanda, se navíc potýká se sociálními problémy, plynoucími z nezaměstnanosti a vysoké úmrtnosti jak na malárii, tak na koronavirus. Každá farnost, pokračuje otec Pestana, si již zvolila své koordinátory zodpovědné za předsynodální fázi, kteří budou posléze spolupracovat na diecézní úrovni. Na diecézní synody se začaly připravovat rovněž další angolské diecéze, upřesňuje portugalský misionář z kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Téma příští synody »Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání« považuje otec Pestana za skutečnou výzvu, která umožní prožitek církevního společenství. Jeho účinky se dostaví tehdy, když se zapojí skutečně všichni lidé, neboť poslání církve je univerzální, soudí. „Tato novinka – tedy naslouchání laikům a všem národům z různých světadílů, určitě obohatí všeobecnou církev i jednotlivé místní církve. Možná odhalíme nové cesty ke společenství a účasti. Pro diecézi Viana například znamenají laici veliké bohatství, ale kvůli nedostatečné formaci se na jejím chodu podílejí pouze nepatrně. Tato synoda nám říká, že při budování církve jsme všichni důležití, a určitě povede k proměně našich katechetů, zodpovědných za církevní hnutí a společenství. Je totiž nezbytné, abychom se učili naslouchat těm, kteří jsou živou silou v našich farnostech“, uzavírá otec Domingos Pestana pro Vatikánský rozhlas.

(jag)5. srpna 2021, 13:45