Hledejte

Biskup Célestin-Marie Bawilima Gaoua ve Vatikánském rozhlase. Biskup Célestin-Marie Bawilima Gaoua ve Vatikánském rozhlase. 

Závazek biskupů Toga k ekumenickému a mezináboženskému dialogu

Biskup Gaoua představuje Radu pro kulturu, mezináboženský dialog a ekumenismus Biskupské konference Toga.

Spolupráce a bratrství: to jsou dva základní kameny, na nichž je založena práce Rady pro kulturu, mezináboženský dialog a ekumenismus Biskupské konference Toga. Mons. Célestin-Marie Gaoua, který je od roku 2016 předsedou tohoto orgánu, v rozhovoru přiblížil jeho činnost a zdůraznil význam neustálého dialogu mezi tožskými křesťany a muslimy i protestanty žijícími v zemi. Vysvětluje, že tento dialog se projevuje v četných kulturních iniciativách na tomto území, jejichž cílem je také objevování talentů, a v gestech velkého významu, jako byla květnová návštěva Biskupské konference Toga v sídle Národního muslimského svazu u příležitosti svátku Ramandán.

Pozoruhodná je také podpora biskupů všem mezináboženským aktivitám ve prospěch sociální soudržnosti: "Již několik let," říká Mons. Gaoua, "pořádáme tematická setkání na toto téma a konstatujeme, že mají velký dopad na vztahy mezi věřícími různých vyznání." Stále je však třeba čelit mnoha výzvám: v první řadě, říká biskup, je třeba "lépe dotvořit strukturu Rady, aby dokonale plnila své poslání".

Není to snadný úkol, i vzhledem ke "kritické zdravotní situaci způsobené Covid-19", která v Togu dosud způsobila téměř 14 000 potvrzených nakažených a 130 úmrtí, přičemž Togo je jen malý stát v západní Africe s necelými 8 miliony obyvatel. Za druhé prelát doufá ve vytvoření "národního týmu pro kulturu, mezináboženský dialog a ekumenismus". Tímto způsobem, uzavírá, "lze organizovat formální setkání, která povedou k dosažení cíle, jímž je podpora inkulturace a kulturní rozmanitosti v zemi".

(VNS - vac)

3. července 2021, 11:23