Hledejte

Z katolického klimatického hnutí se stává Hnutí Laudato si´

Katolické klimatické hnutí vzniklo v roce 2015 po zveřejnění encykliky Laudato si´. Hlásí se k němu více než 800 různých organizací a tisíce takzvaných „animátorů Laudato si´“ po celém světě. U příležitosti pátého výročí existence přehodnotilo svou identitu, včetně názvu, vysvětluje jeho výkonný ředitel Tomás Insua:

„O jméně jsme začali diskutovat už v roce 2019. Původní název byl příliš dlouhý a vnímali jsme, že nevystihoval naši činnost. Již od počátku jsme totiž naše aktivity rozvíjeli podle mnohem širší vize zmíněné encykliky, která se nezaměřuje výlučně na klimatickou krizi. Stovky našich členů, kardinálové a církevní představitelé nakonec vybírali ze seznamu pětadvaceti možných jmen. Potom jsme zaslali dopis papeži Františkovi, v kterém jsme popsali synodální proces a žádali o požehnání při přejmenování hnutí. Papežova odpověď prozřetelnostně dorazila o svatodušní vigilii,  během letošního týdne Laudato si´“.

V rukopisném lístku papež František děkuje Hnutí Laudato si´ za jeho poslání, kterým je podpora integrální ekologie, a za pomoc, již v tomto směru poskytuje celosvětové církvi.

Osobní papežův vzkaz adresovaný Hnutí Laudato si´
Osobní papežův vzkaz adresovaný Hnutí Laudato si´
30. července 2021, 14:51