Hledejte

Vzniká nadace „Papeže Františka pro Afriku“

Ženy, kterých se nová nadace ujímá, jsou spíše dívky, nanejvýš jedenáctileté či dvanáctileté, nejstarší je sedmnáct let. Mnohé z nich – podle statistik každá třetí – jsou již matkami či každopádně manželkami, protože jejich rodiny na dětských nevěstách vydělají trochu peněz. Nadace se věnuje všem nehledě na věk, etnický původ anebo náboženství, říká sestra Rita Mboshu-kongo:

Nadace papeže Františka vznikla pro všechny trpící ženy – ty, které zrovna opustily vězení, nebo nikdy neměly možnost studovat a vyučit se nějakému řemeslu, svobodné matky, oběti násilí. Prostě ony opuštěné ženy, které podle papeže dnešní společnost odepisuje. První projekt jsme zahájili před třemi týdny a je určen svobodným matkám z předměstí Kinshasy, což je kus země zapomenutý všemi, kromě Boha. Zakoupili jsme šicí stroje, aby se ženy naučily šít oděvy, ale zatím musíme pracovat venku, protože nemáme krytou halu. Sehnali jsme mouku, aby se ženy naučily péct chleba a koláče. Snažíme se, abychom je přivedly ke zralosti, odpovědnosti a hlavně soběstačnosti, aby se tak dokázaly vyhýbat všemu, co může zničit člověka a Boží obraz v něm“.

Tento projekt je pro mne zdrojem radosti, napsal papež František v poselství adresovaném nové nadaci, ve kterém povzbuzuje sestru Ritu i její spolupracovníky, aby pokračovali v tomto solidárním díle, jež se obrací k nejpotřebnějším. „Jedině pohled proměněný láskou může způsobit, že uznáváme důstojnost druhých, a v důsledku toho si vážíme chudých a přijímáme je v jejich důstojnosti, vážíme si jejich identity a kultury, a tím je doopravdy integrujeme do společnosti“, píše papež František.

„Dívky mají z této zkušenosti radost“, pokračuje sestra Rita. Jejich životní příběhy jsou někdy hodně zapletené, ale současně nádherné. Často nám říkají: Nikdy jsme se nesetkaly s katolickou nadací, která by se zajímala o ženy jiných náboženství. Staráme se totiž o evangeličky, muslimky či ženy z jiných náboženství, které žijí v Kinshase. Před každou hodinou praktické výuky, která se zaměřuje na nějakou dovednost anebo zásady domácího hospodaření, čteme nějaký úryvek z papežského magisteria, zejména texty, věnované problematice žen, jejich důstojnosti anebo Panně Marii jako následováníhodného vzoru. Tak se snažíme šířit učení a poselství Svatého otce“.

Sestře Ritě Mboshu-kongo z kongregace Dcer Mariiných se přezdívá „tygřice“. Tato konžská řeholnice se problematikou ženské důstojnosti nezabývá poprvé. V Římě, kde zakončila vysokoškolská i doktorandská studia a kde dnes vyučuje na univerzitě Urbaniana, spolupracovala s přílohou „Žena, církev, svět“ vatikánského deníku L´Osservatore Romano. Připravila svazek o inkulturaci liturgie v Zairu, který papež František opatřil předmluvou, a v italských médiích opakovaně pranýřovala násilí na ženách ve všech jeho odstínech, včetně vnitrocírkevního zneužívání řeholnic, zejména těch pocházejících z Afriky.

První projekty konžské Nadace papeže Františka

(jag)

28. července 2021, 13:38