Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Uzbecký zákon o svobodě svědomí pomůže misionářům

V Uzbekistánu byl schválen zákon o svobodě svědomí a náboženských sdruženích. Podle komentátorů je významným krokem k náboženské toleranci a důležitou etapou na cestě této kavkazké země k demokracii.

“Tento zákon se týká všech náboženských vyznání zastoupených v Uzbekistánu a klade důraz na svobodu svědomí, každý si může zvolit svou víru. Zdůrazňuje, že stát je laický a potvrzuije jasné rozdělení mezi náboženstvím a státem,” vysvětluje pro agenturu Fides otec Ariel Alvarez Toncovich, kněz z kongregace verbistů působící v Samarkandu, druhém největším uzbeckém městě. Jak zdůrazňuje, nová norma významně napomáhá misionářům působícím v této zemi, kteří se často potýkali se zaměňováním misie za násilný proselytismus. Parlament vyslyšel žádost vznesenou apoštolským administrátorem otcem Jerzym Maculewiczem a jasně rozlišuje mezi těmito dvěma koncepty. Kromě toho překonává také další byrokratické překážky. Zatímco dříve bylo nutné k zaregistrování nové farnosti shromáždit petici o nejméně stovce podpisů, získat souhlas obyvatel dané oblasti, nyní postačí padesát podpisů a nebude již nutné nikoho žádat o souhlas – vysvětluje některé praktické dopady nové legislativy otec Maculewicz.

Po smrti autoritářského prezidenta Islama Karimova v roce 2016 nastoupil Uzbekistán na cestu pozvolné demokratizace země. Součástí takzvané “Strategie 2017 – 2021”, zahrnující předností reformy, je také otázka harmonie mezi etniky a náboženská tolerance, která dostala výraz právě ve zmíněné normě odhlasované 7. července uzbeckým parlamentem.

Uzbekistán leží na Hedvábné stezce a po staletí si zachovával charakter rozhraní mezi dvěma světy. Tradice mezináboženského soužití sahá daleko do minulosti. Židovská komunita žila na tomto území už od začátku našeho letopočtu, až do 13. století obývala tyto končiny velká křesťanská nestoriánská komunita a v 8. století přišli muslimové. Dnes tvoří vyznavači islámu 88% třiatřicetimionové populace Uzbekistánu, pravoslavných křesťanů je zhruba 9%. Nicméně celkově je v zemi registrovýno 16 různých náboženství. Malá katolická komunita čítá 3000 pokřtěných, kteří se scházejí v pěti farnostech. Mnozí z nich jsou potomky Poláků deportovaných do sibiřských gulagů.

(job)

15. července 2021, 15:47