Hledejte

Sestra Véronique Margron, předsedkyně Francouzské konference řehoníků a řeholnic (Corref) Sestra Véronique Margron, předsedkyně Francouzské konference řehoníků a řeholnic (Corref) 

Sestra Margron: Pravda o obětech zneužívání patří k formaci stejně jako reflexe nad výkonem moci

Církev ve Francii čeká na výsledky vyšetřování nezávislé komise, která se zabývá sexuálním zneužíváním v církevním prostředí. Zpráva by měla být zveřejněna koncem září. Jak zdůrazňuje sestra Véronique Margron, závěry komise pomohou převzít odpovědnost za historii i budoucnost církve.

"Musíme pochopit, co je třeba udělat, abychom se v budoucnu podobným chybám vyhnuli," řekla Vatikánskému rozhlasu sestra Margron, která stojí v čele Konference řeholníků a řeholnic ve Francii.  Dodává, že v její zemi se církvi podařilo přimět bývalé oběti zneužívání ke spolupráci. To umožnilo poznat skutečné drama těchto lidí. Nyní je důležité, aby se poučení z těchto tragických událostí promítlo do formace kněží i zasvěcených osob, říká sestra Margron.

"Naléhavé a důležité je to, aby řeholní instituty v rámci formace seznamovaly s tímto dramatem. Důležité je uvědomit si rozsah zločinů, které se staly nebo které se možná stále dějí bez našeho vědomí, uvědomit si určitá systémová selhání, která tyto zločiny umožnila. Jde o spojení tajnůstkářství s pokřivenou poslušností, která se stává všemocnou, o kulturu, v níž se o některých věcech musí mlčet, o pokřivené pojetí jednoty, v němž se právě pod záminkou zachování jednoty nesmí nic říkat. Je to první fáze, kdy si lidé během formace uvědomují, co se skutečně stalo. Dalším stupněm formace zasvěcených osob je samozřejmě lepší vzdělání v afektivní a psychosexuální dimenzi, reflexe nad tím, co znamená být na svém místě ve vztahu, zejména s nezletilým nebo zranitelným člověkem, co je ve vztahu zakázáno, jaká gesta nebo postoje mohou mít charakter erotického svádění. Neméně důležitá je také formace v oblasti výkonu moci, protože zejména v řeholním životě vidíme souvislost mezi zneužíváním moci a sexuálním násilím. Jde tedy o to, abychom byli lépe připraveni na správné vykonávání moci, která člověku pomáhá v rozvoji, aniž bychom si činili nárok na všemohoucnost."

(job)

16. července 2021, 14:05