Hledejte

Svatý otec Pio z Pietrelciny Svatý otec Pio z Pietrelciny 

Rok příprav na 20. výročí kanonizace otce Pia

Ctitelé otce Pia se připravují na 20. výročí jeho kanonizace. Při této příležitosti bylo vyhlášeno jubileum, jehož zahájení se zúčastnil prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Marcello Semeraro. Skončí 16. června příštího roku, kdy uplyne přesně 20 let od chvíle, kdy byl otec Pio započten mezi svaté.

K jubileu připravili kapucíni řadu iniciativ, které mají postavu světce z Pietrelciny více přiblížit a zároveň šířit jeho poselství. Podle slov br. Luciana Lottiho byla kanonizace důležitým mezníkem, díky němuž se poselství otce Pia rozšířilo do celé církve. Jedním z důsledků je růst modlitebních skupin Otce Pia, které vznikají po celém světě, a to nejen v kapucínských pastoračních centrech. Hovoří bratr Luciano Lotti:

"Počet modlitebních skupin se zvýšil. To je patrné zejména v Asii a také v Latinské Americe. Zaznamenali jsme však také duchovní rozvoj, větší církevní zralost těchto skupin. Dříve byl otec Pio známý a vyhledávaný především jako světec zázraků. Nyní je považován za světce křesťanské zralosti. Je zde také patrný posun od individuální zbožnosti ke spiritualitě společenství. Je to charisma, které je k dispozici celému společenství církve. Modlitební skupiny otce Pia se vyznačují připraveností sloužit druhým, rozvíjet nové formy modlitby přizpůsobené potřebám mladých lidí a také konkrétním situacím, různým druhům zranění."

(job)

7. července 2021, 14:54