Hledejte

Památník otce Jacquese Hamela před kostelem Saint-Étienne-du Rouvray Památník otce Jacquese Hamela před kostelem Saint-Étienne-du Rouvray 

Pět let od vraždy otce Hamela: Mučednictví vybízí ke zpytování svědomí

Na dnešní den připadá páté výročí smrti otce Jacquese Hamela, barbarsky zavražděného u oltáře ve věku 85 let. „Tváří v tvář mučednictví jsme všichni voláni ke zpytování svědomí,“ říká pro Vatikánský rozhlas rouenský arcibiskup Dominique Lebrun.

Uplynulo pět let od chvíle, kdy byl ve farním kostele v Saint-Étienne-du-Rouvray nedaleko Rouen zavražděn otec Jacques Hamel. Na konci mše svaté byl pětaosmdesátiletý kněz podřezán dvěna muži, kteří přísahali větnost samozvanému Islámskému státu. Před smrtí byl kněz přinucen pokleknout a jeho poslední slova zněla: „Odstup ode mě, Satane.“

„Papež František udělil dispens od obvyklé pětileté lhůty k zahájení diecézního procesu. A bylo to dobře. Jeden ze svědků události totiž nedávno zemřel a my jsme měli příležitost vyslechnout ho včas,“ říká pro Vatikánský rozhlas místní arcibiskup Dominique Lebrun. Připomíná také, že oficiální vyšetřování zločinu ještě neskončilo. „Za podíl na vraždě jsou vyšetřováni čtyři lidé a další stání má proběhnout v únoru příštího roku.“ Jak dodává, bolest ze ztráty otce Hamela stále trvá, živí ji otázky, zda se události nedalo předejít, protože jeden z vrahů měl již dříve co do činění s policií. Ve vzpomínkách se vrací k události před pěti lety, v níž vedle tragičnosti chvíle zazněl také Ježíšův radikální požadavek odpuštění a lásky.

„Vrací se mi na mysl okamžik, kdy jsem vstoupil do kostela večer toho dne, kdy došlo k vraždě. Tělo tam ještě leželo. Komisař mi dovolil, abych se modlil. Zůstal jsem vzadu a poklekl jsem v usebrání. Chtěl jsem tam být, na tom místě, v kostele, který – jak jsem věděl – bylo mým úkolem zavřít, dřive než bude znovu otevřen. V té chvíli nám  Pán velmi pomohl, vedl nás, abychom se na věc dívali v Ježíšově horizontu, pod úhlem odpuštění a lásky ke všem,“ říká rouenský arcibiskup Lebrun.

Na otázku po duchovním dědictví otce Hamela konstatuje, že každé mučednictví vybízí ke zpytování vlastního svědomí:

„Na světě je mnoho mučedníků. Když nad tím uvažiji, napadá mne, že je potřeba zpytovat svědomí. Možná jsme to po mnoho let opomíjeli, protože jsme žili v poklidu a problémy nám připadaly vzdálené. Myslím na asijský a africký kontinent. Jak být nablízku bratru, který trpí pro Krista? Musíme se také zamyslet nad tím, že ke svědectví nedochází pouze před barbarským násilím, které jsme poznali, ale také v tom, jak žijeme evangelium. Ve všem, co zahrnuje. Biřmovanci mi vyprávějí, že o své víře nemluví, protože se jim jinak profesoři nebo spolužáci vysmívají. Také mnoho dospělých prožívá nesnáze, když chtějí žít podle své víry… Přijmout evangelium znamená následovat Ježíše na cestě kříže a nezapomínat přitom, že je to cesta lásky, avšak na této zemi láska vede skrze kříž.“ – Dodává rouenský arcibiskup.

Dodejme, že diecézní fáze beatifikačního procesu otce Hamela byla zakončena v březnu 2019 a její akta nyní zkoumá Kongregace pro svatořečení, která má posoudit, zda k vraždě došlo skutečně „in odium fidei“, z nenávisti k víře.

(job)

26. července 2021, 14:44