Hledejte

Slunečnice kvetoucí mezi uschlými slunečnicemi za horkého letního počasí na poli u obce Benken ve Švýcarsku. Slunečnice kvetoucí mezi uschlými slunečnicemi za horkého letního počasí na poli u obce Benken ve Švýcarsku.  

Nezavírejme oči před změnou klimatu a utrpením, které způsobuje

Čerstvý německý překlad vatikánského dokumentu se stává pomůckou k úvahám i konkrétním rozhodnutím.

"Nesmíme zavírat oči před klimatickými změnami a lidským utrpením, které způsobují." Takto varuje Mons. Rolf Lohmann, pomocný biskup v Münsteru, který je zároveň v Německé biskupské konferenci (DBK) zodpovědný za otázky životního prostředí a klimatu a je předsedou pracovní skupiny pro ekologická témata Komise pro sociální a společenské otázky. Vyjádřil se tak u příležitosti vydání německého překladu knihy "Pastorační směrnice o klimatickém přesídlování", dokumentu, který vydala Sekce pro migranty a uprchlíky Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.

Text k úvahám i k praktickému využití

Cílem praktického více než padesátistránkového textu je zamyslet se nad vztahem mezi "klimatickou krizí a vysídlenými osobami", zejména nad zkušenostmi, které v této oblasti učinily katolické organizace po celém světě. Zároveň kniha nabízí návrhy, jak by církev, politika a občanská společnost měly postupovat, aby stále více podporovaly osoby přesídlené kvůli klimatu. Mezi deset hlavních úkolů, které text uvádí pro dosažení tohoto cíle, patří rozpoznání souvislosti mezi klimatickou krizí a vysídlením, zvyšování informovanosti, navrhování alternativních zdrojů obživy v postižených regionech a integrace přesídlených osob. Kromě toho dokument obsahuje doporučení pro činnost církve například v oblasti politické a charitativní angažovanosti, pastorační péče, vztahů s veřejností nebo dalšího vzdělávání v oblasti celostní ekologie.

Němečtí biskupové: Všichni musíme začít jednat

"Osud mnoha uprchlíků nám konkrétně ukazuje, že nebezpečné změny klimatu vedou k velkému lidskému utrpení," zdůrazňuje Mons. Lohmann. "Jsme povoláni, abychom i v Německu důsledně jednali, každý podle svých možností, a pomohli tak zastavit změny klimatu a zabránit tak utrpení." K jeho slovům se připojil i prozatímní předseda komise DBK pro migraci, pomocný biskup z Paderbornu, Mons. Dominicus Meier, který publikaci vítá jako důležitý příspěvek k rozpoznání důsledků klimatických krizí způsobených člověkem i k vypracování vhodných pastoračních odpovědí. "Změna klimatu je existenční hrozbou naší doby," říká Mons. Meier, "již nyní ničí prostředky k přežití milionů lidí v mnoha zemích. V důsledku toho jsou lidé nuceni opouštět své domovské regiony."

"Nejchudší regiony jsou často klimatickými krizemi zasaženy nejvíce, a to bez vlastního přičinění," zdůrazňuje dále biskup Meier. "Aby toho nebylo málo, po klimatických krizích často následují ozbrojené konflikty, které nutí lidi utíkat za hranice svých států. Jednou z hlavních příčin přesídlování a útěků, které je třeba řešit, je změna klimatu a z ní plynoucí krize", která v roce 2019 postihla téměř 25 milionů lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy v důsledku katastrof, jako jsou sucha, požáry, bouře a záplavy.

Papež František: Přijímejte přesídlené a ujměte se jich

Za zmínku stojí předmluva papeže Františka, který v ní vyzývá všechny, aby přispěli ke zmírnění změny klimatu a snížili tak příčiny vysídlení. Papež zároveň vyzývá k větší angažovanosti politiků: "Je třeba přijmout, chránit, podporovat a integrovat ty, kteří jsou nuceni opustit své domovy kvůli klimatické krizi," zdůrazňuje papež.

Kardinál Michael Czerny, podsekretář oddělení pro migranty a uprchlíky zmíněného dikasteria, k tomu říká: "Církev je spolu s dalšími náboženskými, sociálními, ekonomickými a politickými aktéry povolána k tomu, aby našla pastorační odpovědi pro osoby vysídlené kvůli klimatu, tak jak by to udělal Ježíš, dobrý pastýř. Měli bychom se vyhnout polarizaci mezi péčí o stvoření na jedné straně a hospodářským rozvojem a prosperitou na straně druhé. Ochrana stvoření, překonání klimatické krize a zabránění vysídlování kvůli klimatu musí být základními prvky dobré politiky a dobré ekonomiky," uzavírá kardinál Czerny.

(VNS - vac)

13. července 2021, 13:21