Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Biskup Leborgne k novému motu proprio: Mějme na paměti jednotu církve

Papežské motu proprio jsme přijali s velkou vážností, protože se týká důležitých věcí. Papežův dopis biskupům to ukazuje velmi silným způsobem, který jsme možná my Francouzi nečekali, ale chápeme, že dokument je určen pro univerzální církev - říká místopředseda francouzského episkopátu v komentáři k novým směrnicím ohledně předkoncilní liturgie.

Francouzský episkopát již v sobotu vydal prohlášení nadepsané “Náročná výzva k autentické eucharistické obnově pro celou církev”, v němž nové směrnice přijímá. Biskupové ujišťují, že chtějí svou odpovědnost za liturgii a službu jednotě vykonávat prostřednictvím dialogu. Vyjadřují  svou úctu k duchovní horlivosti věřících a kněží, kteří obvykle slaví liturgii podle misálu Jana XXIII., a oceňují jejich odholání pokračovat ve společném poslání směřujícím k jednotě církve podle platných norem.

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas biskup Olivier Leborgne poukázal na odpovědnost biskupů za provádění nových předpisů. Zdůrazňuje také, že je třeba přistupovat k tradicionalistům s pastorační citlivostí a opravdovou láskou. Když hovoří o situaci ve Francii, zdůrazňuje, že v naprosté většině případů jsou tyto kruhy v jednotě s místním biskupem. “Jen na několika místech jsou vztahy napjatější," říká biskup Leborgne. Odkazuje také na situaci, kterou papež popsal na základě průzkumu provedeného mezi biskupy, podle něhož byl misál z roku 1962 instrumentalizován a jeho užívání podněcovalo rozdělení.

                "Ve Francii se nejedná o zásadní tendenci. Setkáváme se s tím v ojedinělých případech, ale nevšiml jsem si, že by to byla rozšířená tendence. Najdemee sem tam nějakého člověka nebo skupinu, která snad s misálem zacházela instrumentálně a kde bylo motu proprio Benedikta XVI. špatně pochopeno. Připomněl nám totiž, že běžnou formou slavení je misál Pavla VI.  a mimořádná forma měla zůstat mimořádnou. Někteří postupem času naznačovali, že mimořádná forma je lepší než forma běžná. V některých případech jsme něco takového zaznamenali. Ale opravdu jsme si toho všimli jen ojediněle, nikoli jako obecného trendu.  Mluvím samozřejmě o situaci ve Francii."

Biskup Leborgne také poukazuje na změny, k nimž v tomto prostředí došlo od doby, kdy papež Jan Pavel II. povolil slavení staré liturgie, aby pomohl k návratu k jednotě těm věřícím, kteří byli spojeni s Bratrstvem založeným arcibiskupem Lefebvrem, jak píše František ve svém motu proprio. "Dnes většina věřících a kněží v těchto komunitách Bratrstvo arcibiskupa Lefebvra vůbec nezná, takže nevím, zda to lze takto vnímat," říká biskup Leborgne.

Místopředseda francouzského episkopátu připomíná, že Benedikt XVI. zavedl rozlišení mezi řádnou a mimořádnou formou římského ritu jako gesto milosrdenství, které však bylo některými využíváno v rozporu s tím, k čemu mělo sloužit. Právě na tyto případy reaguje papež František. Biskup Leborgne vybízí všechny, kdo tomuto motu proprio nerozumějí a považují ho za příliš přísné, aby měli na paměti jednotu církve a důvěřovali Svatému otci.

(job)

20. července 2021, 13:17