Hledejte

Hlídka afgánských vojáků proti talibanským povstalcům v Charkintu, v provincii Balkh Hlídka afgánských vojáků proti talibanským povstalcům v Charkintu, v provincii Balkh 

Jezuité chtějí zůstat po boku Afghánců

Stažení západních vojsk z Afghánistánu ohlášené americkým prezidentem na 11. září, by mohlo znamenat konec jezuitské mise v této zemi - domnívá se P. Jerome Sequeira, představený Tovaryšstva Ježíšova v této jihoasijské zemi. Zdůrazňuje, že návrat vlády Talibanu bude pro celou křesťanskou komunitu temným obdobím.

Jezuité působí v Afghánistánu od roku 2004. Pomáhají obnovovat válkou zničenou zemi, provozují charitativní činnost a zakládají vzdělávací instituce. Jezuitská služba uprchlíkům (JRS) se zaměřuje především na vzdělávání dětí vnitřních vysídlenců, lidí, kteří se vracejí ze sousedních zemí a mladých lidí z nejchudších rodin. Jezuitům se také podařilo vyškolit více než 300 nových učitelů, díky nimž se ve čtyřech provinciích vzdělává více než 25 000 studentů.

Přítomnost jezuitů nejvíce pomohla ženám a dívkám, které díky nim získaly přístup ke vzdělání. Návrat Talibanu by mohl tyto úspěchy zmařit. Páter Sequeira zdůrazňuje, že i v současnosti panuje mezi afghánskými ženami pocit nejistoty a nervozity. Obávají se, že budou nuceny ke sňatkům s bojovníky. Objevily se dokonce zprávy o příkazech imámům, aby v oblastech kontrolovaných Talibanem byly přirpaveny sezami dívek starších 15 let a vdov mladších 45 let, které mají být provdány za islamisty. Ženy jsou přesvědčeny, že po odchodu Američanů to tak bude v celé zemi. Vláda Talibanu podle nich znamená konec svobody pro ženy, které nejenže nebudou moci pokračovat ve vzdělávání, ale dokonce ani vyjít na ulici bez doprovodu muže.

Podle názoru geopolitických expertů je osud země zpečetěn a čeká ji chmurný osud. Obávají se, že po stažení západních sil bude Tálibán nejsilnějším politickým a vojenským hnutím, převezme moc a vládní armáda a policie uprchne nebo se vzdá. Opět začne pronásledování náboženství a porušování lidských práv. Jezuité ujišťují, že své věřící neopustí a budou i nadále všemožně přinášet naději těm, kteří trpí.

Vazby jezuitů na Afghánistán sahají mnohem dále než do roku 2004. V roce 1581 přivezl mughalský císař Akbar do Kábulu jezuitu z Agry v severní Indii. O rok později se bratr Bento de Goes zastavil v Kábulu na cestě do Číny. Ačkoli tehdy žádný z nich v  zemi dlouho nezůstal, dnes jsou jezuité odhodlaní v Afgánistánu vytrvat. "Naším posláním je pomáhat těm, kdo jsou na okraji společnosti, a kráčet po cestách, na něž se ostatní nevydávají," říká otec Jerome Sequeira.

(job)

23. července 2021, 13:14