Hledejte

Arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, předseda Francouzské biskupské konference Arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, předseda Francouzské biskupské konference 

Arcibiskup de Moulins-Beufort: Vzdalujeme se lidskosti ve prospěch technických řešení

Francouzští biskupové jsou znepokojeni změnami v přístupu státu k občanovi. „Mění se filosofie státu. Od svobody se přechází ke kontrole, od důvěry k občanovi se přechází k nedůvěře a množení vyžadovaných certifikátů, které mají potvrdit, že občan je skutečně občanem,” říká v rozhovoru pro Vatikánské rozhlas arcibiskup de Moulins Beaufort, předseda Francouzské biskupské konference.

Svědectvím těchto proměn je vládou prosazováný zákon proti takzvanému separatismu. Koncipován je jako reakce na rozvíjející se islámský fundamentalismus, ale jeho normy zasahují ve stejné míře také všechny další konfesní komunity a sdružení. „Doposud  bylo ve Francii tradicí, že občané, kteří se s nějakým cílem sdružují, jsou přijímáni s důvěrou, dnes musejí náboženské komunity doložit, že budou zachovávat zákony, jako kdyby to nevyplývalo ze samé podstaty věci, z faktu, že jsou občané,” říká arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort. Za další znepokojující jev považuje nedávné přijetí nového bioetického zákona, který mimo jiné umožňuje experimenty na nenarozených dětech, vytváření lidsko-zvířecích chimér a zaručuje právo na umělé oplodnění samotným ženám.

„Přijatý zákon o bioetice mne velmi rmoutí. Lidem, kteří nemohou mít z různých důvodů děti, včetně objektivních příčin, se slibuje, že jejich bolest bude překonána, protože budou moci mít dítě. Tímto způsobem se stále více odděluje početí dítěte od tělesného svazku muže a ženy. Přitom pravým místem početí lidského života ja právě spojení muže a ženy, kteří se dávají sobě navzájem a zavazují se ke společnému životu až do smrti. Stále více se tedy vzdalujeme od tohoto svazku ve prospěch technických řešení. My varujeme, že nezůstane pouze přitom. Tento zákon překračuje také další limity ve jménu vědeckého bádání, svobody výzkumu. Ve výsledku se bude člověk stále více stávat pouhým materiálem, se kterým bude možné nakládat nejrůznějšími způsoby ve jménu údajného dobra pro všechny, ale ke škodě těch, kdo se stanou laboratorními objekty,” říká předseda Francouzské biskupské konference, arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort.

(job)

13. července 2021, 15:48