Hledejte

Bagdádské tržiště po sebevražedném atentátu Bagdádské tržiště po sebevražedném atentátu 

Atentát v Iráku: Patriarcha Sako naléhá na jednotu

Chaldejský patriarcha, kardinál Louis Raphael Sako, v pozdravném poselství muslimům u příležitosti svátku oběti, íd al-adhá, který letos připadl na 20. červenec, vyzývá všechny Iráčany, aby se „sjednotili a vysvobodili svou zemi z pout korupce a konfliktů“. V pondělí večer došlo na tržišti v iráckém hlavním městě k sebevražednému atentátu, při němž zahynulo nejméně 30 lidí a více než 60 jich bylo zraněno.

„Máme dvě možnosti: buď se sjednotíme a budeme spolupracovat, aby se naše země plně zotavila, anebo budeme pokračovat v boji a, nedej Bože, otevřeme brány pekla," varoval kardinál Sako ve svém poselství „islámským bratřím a sestrám“, o kterém informuje vatikánská agentura Fides.  Patriarcha Sako ve svém úterním poselství připomněl „obtížné politické, bezpečnostní, ekonomické a zdravotní podmínky, které vyvíjejí tlak na jednotlivce a podporují sociální nestabilitu“, a vyzval k jednotě, spíše než k „bratrovražedným bojům“.

„V Iráku nevládne bezpečí ani stabilita, tento atentát je pouze posledním příkladem. Je to mravní problém: korupce a zabíjení bezbranných lidí jsou nemorální činy. Je třeba se vrátit k bratrství a posléze k mravnosti, morálním hodnotám. Jinak tady budeme žít jako v džungli ve spleti korupce a útoků. Je nutné obětovat osobní zájmy a myslet na obecné dobro, nikoli na individiuální a poněkud egostický blahobyt. Zkrátka, snažit se prokazovat veškeré dobro vůči druhým, jakého jsme schopni.“

Říká patriarcha Sako pro naše mikrofony. Na otázku, zda se nějak změnil život křesťanů a občanské společnosti v Iráku po pěti měsících od návštěvy papeže Františka, odpovídá:

„V obyvatelstvu se mění mentalita, ctí se různorodost. Už se nemluví o křesťanech a muslimech, ale Iráčanech – jako bratrech a sestrách. Toto je podle našeho názoru to nejvýznamější ovoce, které přinesla papežova návštěva. Jinak na politické rovině potřebujeme politickou třídu, která by měla smysl pro odpovědnost, vizi občanského státu a zajištění služeb.“

Říká kardinál Sako z Erbílu, kde se spolu se sedmdesáti biskupy a kněžími chaldejské církve účastní každoročních duchovních cvičení.

(jag)

21. července 2021, 13:00