Hledejte

Zástupci Biskupské konference USA vloni u papeže. Zástupci Biskupské konference USA vloni u papeže. 

Americká církev pomáhá střední a východní Evropě

Biskupská konference Spojených států amerických věnuje církvi ve střední a východní Evropě na 200 projektů více než 3,5 milionu dolarů.

Americká církev znovu pomáhá střední a východní Evropě. 3,56 milionu dolarů, tedy přes 77 milionů korun na více než 200 projektů ve 23 zemích. To je částka, kterou biskupové Spojených států v letošním roce vyčlení na podporu církví ve střední a východní Evropě. Příspěvky jsou výsledkem každoroční sbírky organizované zvláštním podvýborem biskupské konference.

"Katolíci, kteří do sbírky přispěli“, zdůrazňuje předseda organizace, Mons. Jeffrey M. Monforton, biskup ze Steubenville, „s láskou podporují své bratry a sestry, kteří pro svou víru tolik trpěli, a pomáhají nové generaci duchovně růst v obtížných podmínkách. Díky těmto darům," říká, "bude podpořena obnova farností, uskuteční se zásadní díla sociální pastorace a posílí se vazby mezi katolíky na různých koncích světa.“

Nové finanční prostředky budou využity na několik pastoračních projektů. Patří mezi ně vytvoření evangelizačního centra koordinovaného katedrálou a pastoračním centrem v Biškeku, hlavním městě Kyrgyzstánu, iniciativy na oživení života ve farnostech v České republice se zapojením kněží a laiků a řada pro-life projektů podporovaných v pěti zemích (Albánii, Gruzii, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku), včetně vzdělávacích kurzů na zapojení věřících do podpory života a rodiny, práce na pomoc a podporu nastávajících matek, vzdělávacích kurzů o přirozeném plánování rodiny a sexuální výchovy pro vzdělávání mladých lidí ve zdravé sexualitě.

"Katolíci ve střední a východní Evropě si v nejtemnějších dobách udržovali víru při životě, a to i s velkým rizikem pro ně samotné, a snaží se ji předat svým dětem," připomíná monsignor Monforton.  "Dary katolíků ve Spojených státech jejich sestrám a bratřím ve střední a východní Evropě zachrání životy, pomohou lidem objevit Ježíše a umožní církvi, která se znovu vynořila z katakomb, vydávat svědectví o síle vzkříšení," uzavírá monsignor Monforton svůj komentář k podpoře, kterou americká církev pomáhá církvím v postkomunistických zemích.

(VNS - vac)

9. července 2021, 11:01