Hledejte

monsignor Hindo monsignor Hindo 

Zemřel arcibiskup Hindo – “Boží muž v těžkých válečných časech”

V Paříži v pondělí večer zemřel mons. Jacques Behnan Hindo, emeritní arcieparcha syrského Hassakè-Nisibi. Syrská církev si jej připomíná jako pastýře, který nikdy neopustil svůj lid navzdory krvavé válce a džihádistické okupaci jeho vlasti.

Arcibiskup Hindo by se v srpnu dožil osmdesáti let. Do Francie se odstěhoval kvůli lékařské péči. „Byl to Boží muž v těžkých časech války, biskup, který vytrval, i když jeho město obsadil samozvaný Islámský stát. Dosvědčil tak před námi křesťany i kněžími, že nesmíme utíkat, že musíme zůstat se svým lidem“, popsal zesnulého otec Amer Kassar z damašské syrsko-katolické farnosti Panny Marie Fatimské.

Biskup Hindo vždy pozvedal hlas na obranu křesťanů a syrského obyvatelstva. V minulosti se odvolal proti uzavření několika křesťanských škol v autonomní kurdské oblasti na severovýchodě Sýrie, neuznávané damašskou vládou. Zastával roli zprostředkovatele mezi Araby a Kurdy, mezi muslimy a křesťany, a to vždy z pohledu dialogu a setkání. Ve své oblasti podpořil také nejrůznější rozvojové projekty – od nabídky bydlení pro mladé lidi, aby se zabránilo vylidňování regionu, tradičně osídleného křesťany, po charitativní a vzdělávací iniciativy.

(jag)

8. června 2021, 12:49