Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Nová sekretářka eritrejských biskupů: Moudrost a rozlišování při vedení Božího lidu

Asmara. “Když se Šalomoun stal králem, nežádal od Hospodina bohatství a moc, nýbrž moudrost a dar rozlišování, aby dobře vládl svému lidu”, těmito slovy pro vatikánskou agenturu Fides komentuje sestra Tsegereda Yonannes své jmenování na místo generální sekretářky Eritrejské biskupské konference. Eritrejší biskupové tuto úlohu vůbec poprvé přidělili ženě a řeholnici z kongregace sester misionářek komboniánek.

“Odjakživa mne oslňovala moudrost krále Šalomouna”, prohlásila sestra  Tsegereda. “Prosím Boha o Jeho moudrost, abych dokázala přispívat k jednotě mezi personálem a členy eritrejského katolického sekretariátu, a tak dobře vykonávat naše poslání.” První řeholnice, zvolená do funce generální sekretářky eritrejských biskupů, považuje za přednostní uskutečnovat jménem katolické církve pastorační, humanitární a sociální aktivity ku prospěchu všeho obyvatelstva, bez ohledu na etnickou příslušnost, věk či náboženství.

“Etiopsko-eritrejský konflikt se bohužel jeví jako nekončený problém”, vysvětlila komboniánská misionářka s ohledem na krizi v Tigrajském regionu. “Eritrejští biskupové válku jasně odsoudili a požádali politické představitele obou zemí o mírové řešení tohoto konfliktu. Musíme se zasadit o to, abychom pochopili, jak oba národy usmířit”, vysvětlila řeholnice, která před nástupem do eritrejského katolického sekretariátu působila téměř pět let v pastoraci univerzitních studentů a jako poradkyně komboniánské provincie.

(jag)

15. června 2021, 15:57