Hledejte

Boží služebník P. Jan Macha Boží služebník P. Jan Macha 

Beatifikace slezského kněze Jana Machy: 20. listopadu v Katovicích

Beatifikace slezského kněze a mučedníka P. Jana Machy (1914-1942) popraveného nacisty proběhne 20. listopadu letošního roku v katedrále Krista Krále v Katovicích. Nový termín blahořečení potvrdil papež František. Slavnost plánovaná původně na 17. října loňského roku byla odložena kvůli pandemii.

“Potřebujeme pevné orientační body a svědectví těch, kdo obětovali život z lásky ke Kristu. Může nám to pomoci k obnovení naší víry,” říká postulátor beatifikačního procesu P. Damian Bednarski. Jan František Macha se narodil 18. ledna 1914 ve Starém Chořově (Polsko). V mládí ministroval, ale byl také aktivním sportovcem. Se svým házenkářským týmem získal trofeje ve Slezsku i v národních soutěžích. Dobře hrál na housle a rád tančil.

Na kněze byl vysvěcen dva měsíce před vypuknutím II. světové války. S velkou vervou pustil do pomoci rodinám, jejichž otcové nebo synové byli zatčeni, zabiti nebo deportováni do koncentračních táborů. “Spolu s mládeží, skauty a studenty, pro ně organizoval podporu. Kromě materiální pomoci přinášel lidem trpícím okupací duchovní útěchu. Němci si toho všimli a na začátku září 1941 si pro kněze přišlo gestapo," říká otec  Bednarski. Nejprve byl uvězněn v prozatímním táboře a následně ve vězení v Myslovicích. Během četných výslechů byl podroben rafinovanému mučení. Nezhroutil se. Utěšoval kamarády, často se modlil, prosil Boha za odpuštění katům, povzbuzoval na duchu spoluvězně. V dopisech rodině často prosil o modlitbu, neboť z ní čerpal sílu. Měl u sebe breviář a také růženec, který si vyrobil z provázků ze slamníku a z třísek z pryčny. V červnu 1942 byl kněz Jan Macha převezen do vězení v Katovicích a 17. července 1942 odsouzen k nejvyššímu trestu.

"Nečekal, že bude vynesen rozsudek smrti.  Než došlo k jeho vykonání, uplynulo 138 dní a stále doufal, že nakonec bude změněn na jiný trest. Naději chovala i jeho rodina. Bohužel bylo od počátku rozhodnuto, že tento kněz musí zemřít. V té době se nikdo nemohl postavit proti vůli německých úřadů. Byl  popraven gilotinou 3. prosince 1942. Před smrtí se mohl setkat s knězem, vyzpovídat a přijmout svaté přijímání. Napsal také dojemný dopis své rodině. Poděkoval v něm diecézi, církvi a rodičům za všechnu starostlivost. Napsal: "Umírám s čistým svědomím, žil jsem krátký život, ale věřím, že jsem dosáhl svého cíle."- říká postulátor P. Bednarski.

Beatifikační proces P. Jana Machy probíhal v letech 2013 – 2015. V následujícím roce byla zahájená římská etapa kauzy a 28. listopadu 2019 potvrdil papež František dekret potvrzující mučednictví tohoto kněze katovické arcidiecéze. Beatifikační liturgii bude předsedat prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Marcello Semeraro.


(job)

17. června 2021, 11:48