Hledejte

Arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ Arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ 

Arcibiskup Cyril Vasil' jmenován košickým eparchou

Svatý otec jmenoval novým řeckokatolickým košickým eparchou arcibiskupa Cyrila Vasila SJ, dosavadního apoštolského administrátora sede plena této eparchie, a zachoval mu osobní titul arcibiskupa. V úřadu vystřídá biskupa Milana Chautura, CSsR, jehož demisi dnes papež přijal.

Arcibiskup Cyril Vasil' se narodil 10. dubna 1965 v Košicích. Vystudoval teologii na cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 1987 byl vysvěcen na kněze. Po krátké pastorační službě byl poslán do Říma studovat kanonické právo a v roce 1990 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a v roce 2001 složil slavné sliby.

Po získání doktorátu byl v roce 2000 jmenován děkanem Fakulty východního kanonického práva na Papežském východním institutu, kde byl poté prorektorem (2004-2007) a rektorem až do svého jmenování sekretářem Kongregace pro východní církve 7. května 2009 a biskupského svěcení 14. září 2009.

Vydal řadu vědeckých publikací a článků zejména z oblasti východního kanonického práva, přednášel na různých papežských fakultách a na Slovensku.  V Římě byl několik let duchovním asistentem katolických skautů a skautek (FSE) a posléze rovněž federálním rádcem jejich organizace.

Dne 20. ledna 2020 ho Svatý otec jmenoval apoštolským administrátorem sede plena Košické eparchie pro katolíky byzantského obřadu.

Je členem Kolegia pro odvolání v kauzách delicta graviora při Kongregaci pro nauku víry, Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury, konzultorem Kongregace pro nauku víry, Papežské rady pro jednotu křesťanů a Papežské rady pro legislativní texty.

(job)

24. června 2021, 12:26