Hledejte

P. Stephen Chow Sau-yan SJ, nový biskup Hongkongu P. Stephen Chow Sau-yan SJ, nový biskup Hongkongu 

Nový biskup Hongkongu

Svatý otec jmenoval P. Stephena Chow Sau-yana, SJ, dosavadního provinciála Čínské provincie Tovaryšstva Ježíšova, biskupem diecéze Hongkong v Číně.

J.E. Mgr. Stephen Chow Sau-yan, S.J. se narodil 7. srpna 1959 v Hongkongu.

Získal magisterský titul v oboru psychologie na Minnesotské univerzitě v USA. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil 27. září 1984.

V letech 1986-1988 absolvoval noviciát a získal licenciát z filozofie v Irsku, v letech 1988-1993 pokračoval ve studiu teologie v Hongkongu, kde byl 16. července 1994 vysvěcen na kněze. Na Loyola University v Chicagu získal magisterský titul v oboru organizačního rozvoje (1993-1995) a na Harvardské univerzitě v Bostonu (2000-2006) doktorát v oboru lidského rozvoje a psychologie (Ed.D.).

Své poslední řeholní sliby složil 17. dubna 2007.

Od roku 2007 zastával tyto funkce: supervizor dvou jezuitských kolejí v Hongkongu a Wah Yan v Kowloonu; asistující docent na Hongkongské univerzitě (2008-2015) a jezuitský formátor (2009-2017). Od roku 2009 působil jako předseda Komise pro vzdělávání Čínské jezuitské provincie a od roku 2012 jako učitel psychologie na částečný úvazek v diecézním semináři Svatého Ducha v Hongkongu. V letech 2012-2014 byl členem kněžské rady hongkongské diecéze, v letech 2013-2017 provinčním konzultorem a od roku 2017 členem Diecézní rady pro vzdělávání.

Od 1. ledna 2018 je provinciálem Čínské provincie Tovaryšstva Ježíšova a od roku 2020 vice sekretářem Asociace představených mužských řeholí v Hongkongu.

(vac)

18. května 2021, 10:32