Hledejte

Ilustrační foto: Papež František na Jasné hoře v Čenstochové, 21. srpna 2020 Ilustrační foto: Papež František na Jasné hoře v Čenstochové, 21. srpna 2020 

Modlitební maraton pokračuje v Čenstochové

Ve zvláštním spojení s papežem Františkem a poutními místy na celém světě probíhá dnešní slavnost P. Marie Královny Polska na Jasné hoře v Čenstochové. Tamní svatyně je dnes centrem modlitebního maratonu za ukončení pandemie a za nemocné.

Při dnešní dopolední mši svaté předseda polského episkopátu mluvil o duchu pravé svobody. Ježíšova svoboda nespočívala v libovůli ani v ovládání druhých, nýbrž byla službou, kterou nejlépe pochopila Maria, připomněl arcibiskup Stanisław Gądecki. Varoval v té souvilosti před nepatřičným chápáním svobody, které vede ke krizím, jež jsou daleko horší než krize hospodářské nebo politické. Sugerují totiž, že utvářejí lidi svobodné ode všeho, ve skutečnosti však otročící čemukoliv.

Jasná hora dnes byla také centrem růžencové modlitby s papežem za ukončení pandemie. Jak říká převor tamního kláštera otec Samuel Pacholski, modlitba na tento úmysl bude pokačovat po celý květen. Jejím znamením je rozsvícená svíce s papežským erbem v mariánské kapli.

(job)

3. května 2021, 16:13