Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Evropští biskupové vybízejí k pomoci pro Libanon

Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) vyzvala Evropskou unii k podpoře libanonského národa, který se potýká s hlubokou politickou a hospodářskou krizí. Země je po mnoho měsíců ochromena, politici nejsou schopni dospět k dohodě o obsazení klíčových míst. Vládní krize způsobila dramatickou devalvaci libanonské měny a na sociální a hospodářskou situaci zhoršuje koronavirová pandemie.

Výzva k podpoře Libanonu reaguje na list, který Shromáždění katolických patriarchů a biskupů v Libanonu (APECL) adresovalo kardinálovi Jeanu-Claudovi Hollerichovi, stojícímu v čele zmíněné Komise sdružující zástupce všech biskupských konferencí Evropské unie. Libanonští biskupové v něm píší o “riziku, jaké s sebou nese současná politická, zdravotní a hospodářská krize, která zasáhla libanonský národ”. Vážnost situace podle nich “ohrožuje identitu země, založenou na pluralismu a bratrství, která ji činí přirozeným místem dialogu mezi různými náboženskými a kulturními komunitami.” Proto se představitelé libanonských katolíků obracejí na mezinárodní společenství s prosbou o podporu této země v boji proti hospodářské krizi a zachování charakteru Libanonu. Patriarchové a biskupové hovoří rovněž o potřebě podpořit přítomnost křesťanů v této oblasti a jejich instituce, které slouží všem občanům, bez ohledu na náboženství a zasazují se o šíření společného dobra.

V odpovědi na prosbu blízkovýchodních spolubratří Komise evropských biskupských konferencí připomíná, že v situaci, kdy chybí efektivní politiky a veřejné iniciativy, nabývají na důležitosti humanitární organizace, jako je Libanonská charita nebo L'Œuvre d'Orient. Generální sekretář COMECE P.  Manuel Barrios Prieto upozorňuje, že sociálně-ekonomická krize představuje vážné ohrožení pro mnoho těchto organizací. Proto evropští biskupové “vybízejí Evropskou unii k hledání kreativních způsobů angažovanosti a partnerství s místními církvemi a náboženskými subjekty”.

(job)

31. května 2021, 15:27