Hledejte

Kardinál Michel Czerny při homilii v římském kostele Santo Stefano Rotondo, 7. května 2021 Kardinál Michel Czerny při homilii v římském kostele Santo Stefano Rotondo, 7. května 2021 

Kard. Czerny: Kardinál Mindszenty zosobnil odvážný a pravdivý postoj

Kardinál Michael Czerny SJ předsedal v pátek večer v římském kostele sv. Štěpána - S. Stefano Rotondo – bohoslužbě u příležitosti výročí smrti Božího služebníka kardinála Józsefa Mindszentyho. Akci zaštítilo maďarské velvyslanectví při Svatém stolci, Papežský církevní institut, nadace sv. Štěpána Maďarského, Papežská německo-maďarská kolej a Maďarská komunita v Římě.

Podsekretář sekce pro migranty a uprchlíky papežského Úřadu pro integrální lidský rozvoj ve své homilii připomněl, že tento maďarský kardinál byl v roce 1949 odsouzen k doživotnímu vězení, propuštěný a následně donucený hledat útočiště na velvyslanectví Spojených států. Kardinál Mindszenty ztělesnil celé drama maďarského národa bojujícího tehdy o svobodu. Stal se zosobněním odvážného, poctivého a pravdivého postoje. Represe a pronásledování ho nezlomily. Netrápil se vnějším ohrožením, ale čerpal ze své lidské, kulturní a duchovní síly, aby zůstal svobodný a věrný svému povolání a poslání.

V úvodu promluvy vzpomínal kardinál Czerny na útěk své rodiny z Československa do Kanady v roce 1948 a traumatické zkušenosti hladu a ohrožení, které si sebou jako uprchlíci nesli. Zmínil rovněž maďarského uprchlíka, nazývaného přezdívkou “Buba”, kterému rodina Czerny poskytla v padesátých letech na půl roku útočiště ve svém kanadském domě. Jak dále poznamenal, také dnes miliony lidí prchají před válkou, bídou nebo pronásledováním, a v návaznosti na apely papeže Františka vybídl k velkorysosti. Jak řekl, stavění zdí a izolace připomíná bloudění v labyrintu.

Podle kardinála Czerného byla podobným labyrintem v Mindszentyho časech “studená válka”. Setrvávání v těchto postojích však představuje klamnou cestu, putování bez cíle a beze smyslu . Svět doby “studené války” bloudil v labyrintu, jenž nutně vede ke vzájemnému masovému ničení. Papežové oné doby usilovali o překročení bariér tohoto labyrintu. Kardinál Czerny ocenil postoj sv. Jana XXIII., který v roce 1962 vyvedl svět z kubánské krize, když v encyklice “Pacem in terris” mluvil o míru založeném nikoli na rovnováze sil, ale na lidských právech. Následně v roce 1971 sv. Pavel VI. skrze svou diplomacii vyjednal pro Mindzentyho možnost opuštění země. Maďarský kardinál pak pokračoval ve své službě ve Vídni až do smrti před 46 lety.

(job)

8. května 2021, 15:16