Hledejte

Jedna ze vzácných Livatinových fotografií. Při procesech odmítal novináře se slovy: “Nejsme tady, abychom se ukazovali, nýbrž abychom učinili zadost spravedlnosti”. Jedna ze vzácných Livatinových fotografií. Při procesech odmítal novináře se slovy: “Nejsme tady, abychom se ukazovali, nýbrž abychom učinili zadost spravedlnosti”. 

Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti

Při nedělní mariánské modlitbě papež František připomenul nového blahoslaveného, sicilského soudce Rosaria Angela Livatina, kterého roku 1990, v pouhých osmatřiceti letech, zavraždila mafie. Církev si jej bude připomínat každoročně 29. října.

“V Agrigentu byl blahořečen mučedník spravedlnosti a víry Rosario Angelo Livatino. Ve službě komunitě jako čestný soudce, který se nikdy nenechal zkazit, usiloval o to, aby neodsuzoval, ale osvobozoval. Jeho práce ho vždy stavěla „pod Boží vedení“; za to se stal svědkem evangelia až do své hrdinské smrti. Jeho příklad může být pro každého, zejména pro soudce, podnětem k tomu, aby byl věrným zastáncem zákona a svobody”.

Řekl papež František. “Před smrtí odpustil svým vrahům”, zdůraznil při beatifikační homilii v sicilském Agrigentu prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Semeraro. “Byl hrdinou legality, ale především mučedníkem pro Krista”, vyzdvihl dále, jak dosvědčují “četná obrácení, které svědectví nového blahoslaveného podnítilo”. Počínaje jedním z vrahů, který vypovídal v Livatinově beatifikačním procesu z vězení, kde si odpykává doživotní trest, vysvětluje pro naše mikrofony postulátor o. Giuseppe Livatino.

“Gaetano Puzzangaro, tehdy dvaadvacetiletý, byl do vraždy zapojen, aniž by věděl, koho má zlikvidovat. Jednalo se o přátelskou protislužbu, s kterou ihned souhlasil. Teprve později se začal s Livatinem více seznamovat a když jsem se s ním setkal ve věznici, neustále opakoval: Kdybych se tak mohl vrátit zpět. Až jsem mu nakonec řekl: Podívejte, zpět už to nelze, ale můžete jít vpřed. A tento najatý vrah pak napsal otevřený dopis mladým lidem ze své vesnice. Vypráví v něm o svých zkušenostech, iluzích a deziluzích a především je přesvědčuje o tom, aby odolali pokušení mafie, organizované kriminality a jiných nekalých činností všeobecně, a aby žili jako skutečně svobodní lidé, kteří dokáží uskutečnit své sny a životní plány”.

Uvedl postulátor beatifikačního procesu Rosaria Livatina.

(jag)

10. května 2021, 13:46