Hledejte

Kardinál Marx Kardinál Marx 

Synodální cesta tu není od toho, aby církev „znovu vynalezla“

Kardinál Reinhard Marx vyzval k trpělivosti s ohledem na synodální cestu v Německu.

Na jarním plenárním zasedání Zemské komise katolíků v Bavorsku vyzval arcibiskup Mnichova a Freisingu k duchovní a konstruktivní spolupráci.

„Musíme být bdělí, pozorní a trpěliví“ a navíc „klidně poslouchat ty, kteří mají různé názory,“ říká Marx. „Pokud jsme opravdu spolu v duchu a budeme si navzájem naslouchat, pak nakonec nic extremistického z jedné či druhé strany nenajde většinu,“ zdůraznil kardinál na sobotní videokonferenci katolických laiků. "Nerozumím některým obavám ze Synodální cesty", dodal Marx, který je také poradcem papeže Františka. V Římě se občas setkal s „podivnými fantaziemi“, jako byla ta, která tvrdila, že laici v Německu chtějí „zrušit biskupy“.

„Berte v úvahu to, co ve společnosti vyrostlo dobrého“

Podle Marxe lze budoucnost církve na Synodální cestě konstruktivně utvářet „společným úsilím v modlitbě o to, jak dnes můžeme kázat evangelium“, ale způsobem „který lze pak také uskutečnit“. Synodální cesta „nebude zcela znovu vynalézat církev“, řekl Marx. Církev by „neměla jednoduše kopírovat to, co je většinový názor na společnost“, ale musí „brát v úvahu to, co ve společnosti vyrostlo dobrého“.

Hagenkord: V konfliktu existuje příležitost

Jezuita Bernd Hagenkord, jeden z duchovních doprovázejících Synodální cesty, řekl, že duchovní může být nejen modlitba, ale také demokraticky vedená debata. Pater Hagenkord namítal proti výhradám k demokratickému uskutečňování rozhodnutí v církvi, že i kdyby biskup rozhodl „tajně“, mohlo by to být neduchovní. „Neexistuje žádný teologický argument, který by vyhrazoval Ducha svatého jen pro určitou formu rozhodnutí,“ řekl Hagenkord . Synodální cesta nabízí příležitost přivést v církvi dlouho skryté konflikty k debatě v jedné místnosti.

Freiburgská teoložka Ursula Nothelle-Wildfeuerová uvedla, že současná podoba katolické církve je do značné míry „pozůstatkem 19. století“, kterému mnozí v Německu již nerozumí. Propast mezi tím, co zažívají věřící ve společnosti a v církvi, je pro mnohé „stěží snesitelná“. Církev musí umožnit větší účast na všech úrovních.

Feige: Místo polarizace spolu hovoříme

Magdeburský biskup Gerhard Feige vidí Synodální cestu navzdory velkým rozdílům jako dobrou věc. „Na všech událostech, kterých jsem se doposud zúčastnil, jsem zažil obecnou ochotu vést spolu konverzaci,“ řekl v sobotu Feige na studijním dni Katolické rady a Katolické akademie diecéze v Magdeburgu. Věří „že se něco začalo hýbat“.

Feige připustil, že existují „velké rozdíly“, pokud jde o způsob zacházení s homosexuálními lidmi v církvi, jakož i o partnerské vztahy mimo manželství a antikoncepci. Pokud jde o otázku, zda a jak by ženy mohly participovat na svátostném kněžství, „ se rozdíly zatím zdají být téměř nepřeklenutelné“.

Kromě toho jsou vytvářeny „zbytečné rozpory“, poznamenal biskup: „Evangelizace místo strukturálních reforem, jednota s univerzální církví místo partikulární národní cesty, věčná pravda místo moderního Zeitgeistu, hierarchické církevní uspořádání místo demokratické spoluúčasti, poslušnost k neměnné tradici namísto upřímného myšlení a jednání. “Některé komentáře varovaly před rozkolem v církvi”, poukazuje biskup Feige. Věří však, „že nebezpečí rozkolu tu bylo dlouho před Synodální cestou a že místo přehánění polarizace, nebo dokonce vzájemného obviňování se, že ten druhý není katolík, je o to potřebnější mluvit a usilovat společně“.

 

(pm / kna - gs)

20. dubna 2021, 11:14