Hledejte

 Patriarcha kardinál  Manuel Clemente Patriarcha kardinál Manuel Clemente 

Synodální cesta Lisabonského patriarchátu

Lisabonský patriarchát se připravuje na zahájení „procesu hodnocení“ způsobu, jakým byla diecézní synoda konaná v letech 2014 až 2016 přijata a realizována různými složkami místní církve.

Uzavírá se tak sedm let dlouhá cesta „k uskutečnění velkého pastoračního programu, který církvi navrhl papež František v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium“. Synoda představovala důležitou fázi církevního života v lisabonské oblasti: dva roky se pravidelně scházelo v centru spirituality ve městě Turcifal 137 účastníků - laiků, duchovních a řeholníků. Studovali plán pastorační činnosti, který pak shrnuli do Synodální konstituce, která se zasazovala zejména o uplatnění hodnot vyjádřených papežským textem z roku 2013. 

Kardinál patriarcha Manuel Clemente nyní v dopise adresovaném kléru portugalského hlavního města připomíná: „Věnovali jsme čtyři roky systematickému přijímání konstituce se zaměřením zejména na čtyři body textu: učinit z Božího slova místo, kde se rodí víra, žít liturgii jako místo setkání (s Bohem a komunitou), vyjít ven s Kristem, abychom se setkali se všemi sociálními a geografickými periferiemi a učinili z církve síť bratrských vztahů ve společné odpovědnosti komunity.“

Existuje mnoho iniciativ k realizaci konstituce, pokračuje kardinál, vycházející z diecézních úřadů nebo organizovaných na vikariátní nebo místní úrovni. „Připonínám například, co bylo učiněno ve vztahu k Božímu slovu a k podmínkám jeho čtení. Tedy věci týkající se meditace a komunitního předávání”, píše kardinál Clemente, “a také ve vztahu k liturgii, zejména ve formačních aktivitách“. Lisabonský patriarcha rovněž připomíná velké kroky vpřed v oblasti sociální péče od roku 2016 do současnosti, zejména u Týdnů charity. Připomíná také „nárůst komunitní spoluodpovědnosti, jako jsou pastorační a hospodářské rady farností ve spolupráci s generálním vikářem“.

Proces vyhodnocení, který má diecéze začít a jehož ukončení je naplánováno na 19. června, „má ukázat nejlepší dosažené výsledky i to, v čem bude třeba pokračovat, aby naše církev v Lisabonu rostla ve chvále, lásce a poslání», říká kardinál.

Čtyři fáze vyhodnocení synodální cesty

Nejprve v průběhu měsíce dubna bude ve skupinách na úrovni diecéze nebo farnosti čas pro modlitbu a reflexi, a to podle oblasti pastorační činnosti. Na konci měsíce a do poloviny května se pak budou moci katolíci diecéze zúčastnit průzkumu, který bude k dispozici v tištěné podobě nebo online. Na základě odpovědí bude zpracováno shrnutí, které bude společně se shrnutím práce provedené v posledních čtyřech letech sloužit jako pracovní dokument pro účastníky shromáždění ve dnech 18. – 19. června, což bude třetí fáze, která se bude konat opět Centru spirituality Turcifal za přítomnosti biskupů, biskupských vikářů a kněží lisabonského patriarchátu. Čtvrtý a poslední krok bude zveřejnění „Dokumentu závěrečného hodnocení“.

Synodální konstituce s názvem „Misionářský sen oslovit každého“, která je zhruba čtyřicet stran dlouhá, byla podepsána v Lisabonu 8. prosince 2016.

 

(Vatican News/Osservatore Romano)

20. dubna 2021, 11:06