Hledejte

Arcibiskup Jean-Marc Aveline Arcibiskup Jean-Marc Aveline 

Marseilleský arcibiskup: Středozemí by si zasloužilo synodu

Papež František považuje Marseille „za vstupní bránu“ plánované cesty do Francie a logické pokračování své dlouhé pouti po středomořských březích, zahájené na Lampaduse v roce 2013. „Bratrství, přátelství, mezináboženský dialog, lidová zbožnost… Marseille je druhé největší francouzské město, se svou identitou otevřenosti, nosí v sobě mnoho rysů, jež ve Františkově srdci nacházejí živou ozvěnu,“ všímá si marseilleský arcibiskup Jean-Marc Aveline, který se v minulých dnech setkal s papežem k hodinovému rozhovoru.

Arcibiskup Aveline mluví o setkání se Svatým otcem jako o důležité duchovní události v dynamice rozlišování. Mariseille je skutečnou „kulturní laboratoří“, kde žijí společně muslimové, židé, Arméni, Komořané, chaldejci či Libanonci. Pro město jsou typické strmé ekonomické rozdíly. Velmi bohaté čtvrti kontrastují se situacemi krajní bídy. Marseille, označovaná v minulosti za „bránu Východu“, je dnes často využívána migranty jako „brána Západu“. Po setkání s papežem Františkem arcibiskup Aveline pro Vatikánský rozhlas řekl:

„Během posledního století prošla středomořská oblast velmi mnoha otřesy. Předložil jsem proto papeži určitý návrh k reflexi: Synoda svolaná v otázce Amazonie měla jak lokální, tak i univerzální dosah. Podobně je tomu se středomořskou oblastí, která se potýká s migrací, s hospodářskými, ekologickými, vojenskými a multináboženskými problémy. Možná by si Středomoří rovněž zasluhovalo svou vlastní synodu?! Jde samozřejmě o celý proces, ale podělil jsem se s papežem o tuto myšlenku. Jak jsem už řekl na začátku, je tu určitá vize a stojí zato společně přistoupit k rozlišování. Myšlenka pak už půjde vlastní cestou.“ – Říká marseilleský arcibiskup Jean-Marc Aveline.

(job)

15. dubna 2021, 18:25