Hledejte

Kardinál Charles Bo Kardinál Charles Bo 

Kard Bo vyzývá k uzdravení Myanmaru dobrými skutky a modlitbou

Kardinál Charles Bo v poselství u příležitosti svátku Božího milosrdenství vyzval své spoluobčany, aby odmítli cestu nelidskosti, brutality a sebedestrukce a vydali se na cestu milosrdenství.

Křížová cesta, provázená krví a slzami, temnotou, bolestnými vzpomínkami a matkami, jež oplakávají své děti.   Tak popsal myanmarský kardinál Charles Bo z Rangúnu situaci ve své zemi více než dva měsíce poté, co vojenský převrat 1. února svrhl legitimní vládu Aun Schan Su Ťij.   V poselství k neděli Božího milosrdenství 11. dubna kardinál připomněl, jak převrat a krvavé zásahy bezpečnostních složek proti demonstrantům zhoršily již tak neutěšenou situaci v zemi způsobenou pandemií Covid-19 v uplynulém roce.

Podle údajů Asociace pro pomoc politickým vězňům (AAPP) zveřejněných v neděli, mají bezpečnostní složky na kontě 706 mrtvých. Nevládní organizace uvedla, že skutečný počet obětí může být mnohem vyšší, protože mnoho případů čeká na ověření.

Kardinál Bo, který je předsedou Katolické biskupské konference Myanmaru (CBCM), poznamenal, že církev byla vtažena do boje lidu a doprovází ho v jeho "krvi a slzách". Procházíme křížovou cestou, řekl, “Pro mnohé z vás se její třinácté zastavení, kde naše Matka pláče nad mrtvým tělem svého Syna, stalo skutečností."  "Žijeme v zemi, kde stovky matek žijí s neutěšitelnými slzami a jejich srdce jsou zraněná, stejně jako naše Matka Maria, pohledem na své syny a dcery, kteří jsou mučeni a zabíjeni,"  dodal arcibiskup Rangúnu spolu s prosbou o útěchu pro ně skrze milost proudící z Ježíšova srdce.

Dvaasedmdesátiletý kardinál poukázal zejména na lidské utrpení v Myitkyině, hlavním městě Kačjinského státu na severu země.  Právě tam 28. února sestra Ann Nu Tawng z Kongregace svatého Františka Xaverského ohromila svět, když odložila veškerý strach, poklekla před ozbrojenou policií a se sepjatýma rukama prosila, aby neubližovala pokojně protestujícím mladým lidem. "Svět s úctou sledoval velké obětavé svědectví před tsunami zla," dodal kardinál Bo s tím, že její gesto vedlo mnoho lidí k novému pohledu na katolickou církev a řeholní život. “Prosté skutky velkorysosti září z temnoty velkou silou," řekl kardinál, který je zároveň předsedou Federace asijských biskupských konferencí (FABC). Jako protilátku na temné časy Myanmaru kardinál Bo vyzval k dobrým skutkům, slovům a modlitbám, k nimž Ježíš nabádal ve zjeveních svaté Faustyně. Kardinál Bo vybídl věřící, aby se místo cesty brutality, nelidskosti a sebedestrukce stali nástroji míru podle vzoru svatého Františka z Assisi, a ujistil: "Každou temnotu překonáme Ježíšovým světlem."

Situace v Myanmaru nadále budí obavy. Znepokojivé zprávy přicházejí z Kačjinského státu, kde jsou kostely vystaveny násilnostem ze strany armády při pátrání po povstalcích a podvratné činnosti.  Zatímco městy a obcemi po celé zemi otřásají protesty proti armádě, v příhraničních oblastech se rozhořely boje mezi armádou a etnickými povstalci a přes hranice se přelévají uprchlíci. Zdroje vatikánské tiskové agentury Fides v Kačinu potvrdily, že ve městě Mohnyin byly napadeny baptistické, katolické a anglikánské kostely.  Armáda útočí také na buddhistické kláštery a chrámy po celé zemi. Většina z 1,7 milionu etnických Kačjinů jsou křesťané, z toho 116 000 katolíků.

(job)

13. dubna 2021, 16:43