Hledejte

Muslim při četbě Koránu. Ilustrační foto Muslim při četbě Koránu. Ilustrační foto 

Jak dosvědčovat evangelium muslimům?

Jak svědčit o své církvi dnes a jak hlásat Ježíšovo evangelium těm, kdo vyznávají jiná náboženství? Takové otázky si položila komunita Emmanuel ve Francii, kde je konfrontace s muslimskou společností na denní pořádku. Vypracovala zvláštní projekt, ke kterému se připojuje stále více farností. Podle francouzské služby pro katechezi a katechumenát tvořili v letošním roce konvertité z islámu sedm procent pokřtěných. Tématu se věnuje poslední číslo časopisu Famille Chrétienne.

Mluvit o evangelizaci muslimů nepatřilo ještě před několika lety k dobrému tónu a v církevních strukturách po této stránce byla pastorační mezera. Situaci začali měnit členové komunity Emmanuel. Připravili zvláštní formační kurzy, jejichž účastníci se seznamovali s islámem a učili se, jak hlásat evangelium muslimům a zároveň ctít kulturu, z níž pocházejí, jak překonávat prvky strachu, spojené mimo jiné se ztotožňováním vyznavačů islámu s terorismem. Hovořilo se na nich také o aspektech, které jsou křesťanství cizí, jako trest za změnu náboženství, který v islámu často znamená přetržení rodinných vazeb a vyobcování ze společenství. Proto se začala vytvářet zvláštní společenství pro konvertity, usilující poskytnout jim oporu v každodenním životě a pomoc v hledání nového prostředí k životu z víry.

Postupem času se na stejnou cestu vydaly také další komunity a hnutí. Společně vytvořily zvláštní platformu, nazvanou Mission Ismérie, sloužící ke sdílení zkušeností spojených s evangelizací lidí přicházejících z islámského prostředí. Na kurzech se křesťané učí, jak vést citlivě a uctivě dialog, jakého jazyka užívat, učí se rozdílům v chápání Ježíše a Marie v islámu a křesťanství, ale také jak odpovídat na nejčastější dotazy ohledně církve, které se týkají tajemství vtělení, milosrdenství a odpuštění hříchů.

“Nesmíme vylučovat muslimy z evangelizace. Také oni mají právo uslyšet poselství o spáse,” říká čtyřiatřicetiletá Nadia Piccarreta. Sama je konvertitkou z islámu a učitelkou náboženství na francouzských školách. Zdůrazňuje, že její obrácení se naplnilo ve chvíli, kdy sama začala evangelizovat. “Ve Francii je potřeba probudit pokřtěné, protože v této zemi je mnoho lidí, kteří stále čekají na poznání pravdy o Ježíši,” zdůrazňuje. Za most, který může přivádět muslimy k církvi považuje Marii. Otvírání cest podle ní naopak neslouží kritizování proroka Mohameda a komentáře na téma sociálně-politických otázek v islámu.

V mnoha francouzských diecézích vznikají zvláštní mise pro přijímání muslimů, kteří se připravují na křest nebo se obrátili na křesťanství. Pařížský arcibiskup Michel Aupetit svěřil vedení takové mise otci Ramziemu Saadé, který po mnoho let pracoval v Libanonu a dalších arabských zemích. Tak vznikl projekt Ananiáš, jehož cílem je podpora farností v jejich vztazích s muslimy a vytváření prostředí pro konvertity z islámu. Odhaduje se, že muslimové tvoří v této chvíli desetinu francouzské společnosti.

(job)

27. dubna 2021, 16:30